Đúng hài thiệt mấy khứa kêu cấm tiktok mà mấy khứa live hội nghị cấm tiktok bằng ứng dụng mà mấy...
Đúng hài thiệt mấy khứa kêu cấm tiktok mà mấy khứa live hội nghị cấm tiktok bằng ứng dụng mà mấy khứa đang cấm mà toàn kênh báo nổi tiếng của mẽo :rofl::rofl:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đúng hài thiệt mấy khứa kêu cấm tiktok mà mấy khứa live hội nghị cấm tiktok bằng ứng dụng mà mấy khứa đang cấm mà toàn kênh báo nổi tiếng của mẽo 🤣🤣
Truyền thông đa phương tiện thôi mà. Cấm rồi sẽ ko còn nữa
Chính phủ Mỹ đòi cấm chứ bé làm như báo này nó cấm vậy.

Nhận thức chán thiệt 🙄🙄🙄
TQ cấm Facebook, Insta v.v.. , Mỹ Cấm có mỗi cái Tiktok thì mn lại phản ứng là sao ta 😁 Với có ảnh hưởng gì tới VN mình đâu.