[HELP] ❌ Vô hiệu hóa phím tắt Ctrl + Fn hiện ra Cortana trên laptop
[HELP] :x: Vô hiệu hóa phím tắt Ctrl + Fn hiện ra Cortana trên laptop Như tiêu đề, em dùng Laptop Lenovo Slim 7, nó bị cái dở là khi ấn tổ hợp phím Ctrl + Fn thì lại hiện ra Cortana rất bất tiện. Bác nào có cách fix vụ này xin chỉ giáo với, cảm kích vô cùng :pray:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
[HELP] ❌ Vô hiệu hóa phím tắt Ctrl + Fn hiện ra Cortana trên laptop

Như tiêu đề, em dùng Laptop Lenovo Slim 7, nó bị cái dở là khi ấn tổ hợp phím Ctrl + Fn thì lại hiện ra Cortana rất bất tiện.

Bác nào có cách fix vụ này xin chỉ giáo với, cảm kích vô cùng 🙏
gỡ cortana sếp ơi, mình ko gỡ nhưng xoá file cortana.exe 😃