Coi tới khúc kéo ống nước thì không nhặt được mồm !!!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Coi tới khúc kéo ống nước thì không nhặt được mồm !!!
Cháy nào cũng dập đc thì Nhà Thờ Paris đâu cháy như cái bếp 😆
thắc mắc là sao chữa cháy mặc áo phao, sợ chết chìm trong biển lửa à 😆)))
Đúng là cháy không còn j😁
Coonghy
TÍCH CỰC
6 tháng
Tốn gần tiền triệu mua mấy bình chữa cháy để diễn
sáng sớm rửa mắt thật đã haha
nó bận áo phao chi nhỉ
Nhìn như làm màu để chụp ảnh =))
limann
TÍCH CỰC
6 tháng
3 thằng đứng tè vô coi bộ hiệu qả hơn á 😆