2 cụ này đúng là không có duyên với nhau
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
2 cụ này đúng là không có duyên với nhau
Mình bước qua đời nhau
@Tên dài dằng dặc vô duyên bác nhỉ. haha
Mình lướt qua đời nhau 😆
@mig29f 2 ông này vô duyên với nhau roài
Thần chết gặp thần táo bón
thần chết ngủ quên
2 ông cùng rớt Tim và Trym🤣
1/4s cho đến 1/2s thô là có cụ đi