Ơ kìa anh.
Ơ kìa anh.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ơ kìa anh.
Bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa mà kêu. đóng mấy đồng tiền thuế mà nghĩ to tác lắm =)) luận điệu của .. à mà thôi
@thienvk Nhà mig làm đồ gốm nè, ngày nào cũng nặn đất với nước đó 😝
Lõ cũng là thành tích, ko thấy nhục tự nghỉ đi lại còn ngồi nói .. lỗ thì để xã hội hoá
Nỗ lực nhẹ nhàn tí xíu chắc ko lỗ đến vậy đâu
Tổ cuốc ghi công, nên dựn tượng đài
vãi cả 4 năm chưa điều chỉnh, đúng là nỗ lực thật
Năm nào cũng kêu lỗ. Mắc mệt. Khổ quá thì để tư nhân làm, 1 tá ông đứng chảy dãi ngoài kia ý chứ 😆
Ngạo nghễ
Đấy, xã nghĩa chủ hội nó phải như này, dăm ba bọn tư bản giãy chết tuổi gì sánh vai.
Đan mạch!