Nghe thì thấy lạ, nghĩ thì thấy quen.
Nghe thì thấy lạ, nghĩ thì thấy quen.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nghe thì thấy lạ, nghĩ thì thấy quen.
Như vậy xã hội mới phát triển chứ 😁
Bữa nay còn ghép hình với thằng bị vợ cắm sừng nữa ta.
sao lại nhét chữ vào mồm bác Will 😁