Cũng tìm được giá trị của laptop màn cảm cứng... mà phải mở ra 180 độ mới thấy được.
Cũng tìm được giá trị của laptop màn cảm cứng... mà phải mở ra 180 độ mới thấy được.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cũng tìm được giá trị của laptop màn cảm cứng... mà phải mở ra 180 độ mới thấy được.
Lật 360 độ luôn mới tiện anh, win 11 thân thiện hơn với thao tác cảm ứng xíu
image.jpg
quá đã luôn, hôm nay cuhiep đeo garmin đã luôn. trong hình là cuhiep đang viết review cho tinhte thì phải