Thay gì chờ Apple pay có mặt thị trường Vietnam t chọn cách dùng samsung Pay , chứ cứ ngồi đó mà...
Thay gì chờ Apple pay có mặt thị trường Vietnam t chọn cách dùng samsung Pay , chứ cứ ngồi đó mà chờ dài cổ ra chi cho mệt . Người chơi 2 hệ i ô ếch vs ăn roi :rofl:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thay gì chờ Apple pay có mặt thị trường Vietnam t chọn cách dùng samsung Pay , chứ cứ ngồi đó mà chờ dài cổ ra chi cho mệt . Người chơi 2 hệ i ô ếch vs ăn roi 🤣
Cun mia
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Đúng thế vì samsung pay nên tui chuyển qua bảng chính hảng.
Làm j có thẻ mà dùng
Cười ra nước mắt