Ngày nay có đèn LED, Laser, rồi còn trí tuệ AI các kiểu nên vài nghề...
Ngày nay có đèn LED, Laser, rồi còn trí tuệ AI các kiểu nên vài nghề truyền thống sớm bị "lên đường" https://tinhte.vn/thread/nguoi-gac-hai-dang-cuoi-cung.3674642/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.