Nắng nóng quá anh em. Làm ly trà tắc đá lạnh cho mát mẻ.
Nắng nóng quá anh em. Làm ly trà tắc đá lạnh cho mát mẻ.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nắng nóng quá anh em. Làm ly trà tắc đá lạnh cho mát mẻ.
giữ lại cái chai, đẹp quá
cho link mua ly pạn
@Jimmii Nam Bạn trong giới hả. Inb mình chỉ chỗ mua cho.
Ở Việt Nam chưa phổ biến văn hoá này, chờ các bạn phổ biến
Cái này đa dụng 😆
chai lạ quá 😂
Hàng độc nha a
limann
TÍCH CỰC
6 tháng
Dành cho các bạn nữ có đam mê 😆