Đúng ra ko có não thì ko cần đội mũ bh làm chi
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đúng ra ko có não thì ko cần đội mũ bh làm chi
Thằng bờm ngoài đời thật
thua,
Bờm 4.0 😁
limann
TÍCH CỰC
6 tháng
Khi Chó tha cây 😆
Cười vô mặt
hèn chi đưa ĐV Nơi về khai sáng
Cười vô mặt
Đường của tao, chúng bay né hết ra nào
Cười vô mặt
ngố quá
cuộc sống áp lực quá, ai cứu tối với 😔(
Dân bắc không làm ta thất vọng