Nắng quá trời.
Nắng quá trời.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nắng quá trời.
xưởng gỗ hả pạn?
@Jimmii Nam Đúng rồi bạn.
Nắng THẾ Là Đủ 🤣