TTBC23
Đã đth cùi mà còn mất sóng nữa, hên là app tinhte còn hỗ trợ để em chém gió với anh em
Đã đth cùi mà còn mất sóng nữa, hên là app tinhte còn hỗ trợ để em chém gió với anh em
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đã đth cùi mà còn mất sóng nữa, hên là app tinhte còn hỗ trợ để em chém gió với anh em
Ráng mua 14pm tím hồ tây mà xài cho sướng
@austin_1st Thích lắm luôn mà để mình xem đã, đợi sếp dẫn đi mua
@Nitsua_1st Nhớ hỏi kỹ hết anh em tinhte nha
@austin_1st Ô sờ kê anh
do ăn ở
@Nitsua_1st làm gì cũng đau, thôi thì tùy duyên 😂
@Huy Nguyễn 1995 Ờ, hên xui đi
@Nitsua_1st Ô tô kê
@Huy Nguyễn 1995
Hun cái nè
hello Nitto
Gắn sim vào nó mới có sóng chứ 😆
@NghiepTranVINA Ngta bảo của anh Nghiệp GĐ mới uy tín
@Nitsua_1st Anh culi nha em. Còn Nghiệp GD là ông nào chứ không phải anh 😌
@NghiepTranVINA Anh em ai cũng biết Nghiệp GĐ, còn Culi là cha nào k ai biết hay là ku mig 29 li?
@Nitsua_1st Đó là ông khác không Nghiệp culi là anh nha em 😂😂
có lag k Bạn
@lamtien338 Bác nói sao á, con gái trên phố hay ho lắm, bác đã thử chưa?
@Nitsua_1st mình đang tra google. haha
@lamtien338 Tôi chỉ bạn nhé, bạn bật vị trí lên, sau đó vào zalo tìm quanh đây, đừng ra Trần Duy Hưng nữa, thế nhá
@Nitsua_1st
Yêu quá
Đằng sau có con màu đen kìa
@rock0em2 Con đó già khú, pin chai rồi, rút dây là nó ngỏm
Bán cho anh em tinh ế sưu tầm đê bác 😆