C.ư.ớ.p có học thức :D Té ra bằng đại học cũng chỉ dùng để lót chuột nhưng ở tiệm vàng khả năng nó dùng để gói vàng, bạc đem về :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
C.ư.ớ.p có học thức 😁
Té ra bằng đại học cũng chỉ dùng để lót chuột nhưng ở tiệm vàng khả năng nó dùng để gói vàng, bạc đem về :D
Ghê! 😁
Tet21: Ngưỡng mộ
Tới cơn bĩ cực mà k qua nổi thì…qua đội Juventus thôi, bao ăn ở khỏi lo thất nghiệp
Đúng là tốt nghiệp đại học có việc 100% 😁
Mình chỉ thích mấy em gái sinh viên thôi.
Cười vô mặt
@bomduc Mày có vấn đề gì với nghe đọc ko? Người ta đi cướp do đẻng mày tính người ta có việc làm đó cu con.
Đấy, ai nói thất nghiệp hơn 2 phần trăm. 100% nhá.