GIA ĐÌNH SAMSUNG VÀ KHOẢN VAY 4 NGHÌN TỶ WON ĐỂ TRẢ THUẾ THỪA KẾ KHỔNG LỒ
GIA ĐÌNH SAMSUNG VÀ KHOẢN VAY 4 NGHÌN TỶ WON ĐỂ TRẢ THUẾ THỪA KẾ KHỔNG LỒ Hong Ra Hee, Lee Boo Jin, Lee Seo Hyun đã vay thế chấp tổng cộng 4.78 nghìn tỷ won Theo hệ thống công bố điện tử vào ngày 6, Bà Hong Ra Hee và hai cô con gái đã vay khoảng 2,1 nghìn tỷ won và thế chấp cổ phiếu của Samsung Electronics. Cựu giám đốc Hong Ra Hee đã nhận 1,4 nghìn tỷ won, chủ tịch khách sạn Shilla Lee Boo Jin 517 tỷ won và chủ tịch Quỹ Phúc lợi Samsung Lee Seo Hyun 190 tỷ won. Đây không phải là lần đầu tiên ba người này vay thế chấp. Theo dữ liệu công bố của các chi nhánh lớn của Samsung, quy mô cho vay thế chấp của họ đạt 4.78 nghìn tỷ won tính đến tháng trước. Bà Hong và 2 cô con gái đã nhận được khoản vay như thế này là để nộp thuế thừa kế hơn 12 nghìn tỷ won sau khi cố chủ tịch Lee Kun Hee qua đời. Gia đình tang quyến đã sử dụng chế độ trả hàng năm và trả góp trong vòng 5 năm kể từ tháng 4 năm 2021. Cựu giám đốc Hong và chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong cho biết họ sẽ thực hiện triệt để nghĩa vụ nộp thuế, nói rằng "Việc nộp thuế là một nghĩa vụ đương nhiên của người dân". Các gia quyến đã nộp hơn 6 nghìn tỷ won thuế thừa kế cho đến nay. Số tiền phải nộp thêm trong ba năm tới được ước tính còn hơn 6 nghìn tỷ won. Lãi suất cho vay thế chấp cổ phiếu mà cựu giám đốc Hong, chủ tịch Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun nhận được gần đây là 5%, tăng mạnh từ 2% của hai năm trước. Chỉ riêng lãi suất cho vay mà ba người phải trả là hơn 200 tỷ won mỗi năm, nhưng nếu xem xét đến cả tiền phụ cấp lương hưu hàng năm thì quy mô lãi suất phải trả để nộp thuế thừa kế sẽ rất lớn. Ba mẹ con gia đình Samsung không chỉ có các khoản vay mà còn bán một số cổ phiếu của các công ty con và bắt đầu chuẩn bị nguồn tài chính thuế thừa kế. Cựu giám đốc Hong đã bán khoảng 20 triệu cổ phần của Samsung Electronics vào tháng 3 năm ngoái, Lee Boo Jin đã bán khoảng 1,5 triệu cổ phiếu Samsung SDS, Lee Seo Hyun bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu Samsung SDS và 3,5 triệu cổ phiếu Samsung Life. Ban đầu, thị trường nhận thấy rằng cổ phần của Samsung Electronics và Samsung Life không có khả năng được bán, vì điều quan trọng là phải duy trì cấu trúc quản trị của tập đoàn. Ngoài ra, cựu giám đốc Hong và những người khác đã lần đầu tiên ủy thác cho bên thứ ba và xử lý một cách minh bạch, để ngăn chặn thiệt hại của các cổ đông thiểu số khi bán cổ phần và ngăn chặn "cuộc tranh cãi về đặc quyền". Cựu giám đốc Hong đã bán cổ phiếu của Samsung Electronics với mức giảm 2,4% so với thị trường, trong khi giám đốc Lee Boo Jin và giám đốc Lee Seo Hyun lần lượt bán cổ phần của Samsung SDS với giá giảm 1,8%. Một quan chức trong giới tài chính đã đánh giá rằng "đó là một giao dịch tuân thủ pháp luật mẫu mực, chặn đứng tận gốc những hiểu lầm không đáng có". Một quan chức trong giới kinh doanh cho biết: " Gia đình chủ sở hữu Samsung, thay vì sử dụng các phương pháp vô lý để tạo ra nguồn tài chính nhằm duy trì sự thống trị của họ, thì họ đã hoàn thành “nghĩa vụ thuế “ một cách mẫu mực, và thực hiện “nghĩa vụ cao quý” ngay cả trong việc thanh toán thuế thừa kế.” Một số ý kiến cho rằng tài sản cổ phần của Bà Hong Ra Hee và hai cô con gái đã tăng cao hơn so với ba năm trước và gánh nặng thuế thừa kế đã giảm, nhưng thực tế giá mỗi cổ phiếu lại giảm. Điều này là do giá cổ phiếu của các công ty con giảm do nền kinh tế toàn cầu bị thu hẹp do sự đình trệ của ngành CNTT toàn cầu, thị trường tài chính và tình hình quốc tế bất ổn. Trên thực tế, giá cổ phiếu của Samsung Electronics là 81.000 won vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, nhưng đã giảm xuống còn 71.700 won vào ngày 5 tháng 6 năm nay. Trong thời gian này, Samsung Life Insurance đã giảm từ 79.100 won xuống còn 67.500 won và Samsung C&T đã giảm từ 138.000 won xuống còn 111.200 won. Samsung SDS cũng đã giảm từ 178.500 won xuống còn 126.100 won. Việc tăng tài sản cổ phần của ba mẹ con là ảnh hưởng của việc thừa kế cổ phần của Lee Kun Hee. Lee Kun hee, cố chủ tịch tập đoàn Samsung, đã để lại cho cựu giám đốc Hong và con cái khoảng 20 nghìn tỷ won cổ phiếu của các công ty con, bao gồm 250 triệu cổ phiếu của Samsung Electronics △ 42 triệu cổ phiếu của Samsung Life △ 5,43 triệu cổ phiếu của Samsung C&T △ 9700 cổ phiếu của Samsung SDS. Mặc dù gánh nặng nộp thuế thừa kế ngày càng lớn, gia đình Samsung đã tặng bảo vật và tác phẩm nghệ thuật của cố chủ tịch Lee Kun Hee, được gọi là "Bộ sưu tập Lee Kun Hee", và không sử dụng nó làm nguồn tài chính mà ngược lại họ đã trả lại cho xã hội. Gia quyến đã quyên góp tổng cộng 23.000 tác phẩm nghệ thuật bao gồm bảo vật quốc gia ' Inwang jesaekdo ' cho các tổ chức quốc gia để phát triển văn hóa Hàn Quốc và quyên góp 1 nghìn tỷ won cho các dự án khắc phục bệnh truyền nhiễm, ung thư trẻ em và các bệnh hiếm để cải thiện 'chất lượng cuộc sống' của nhân loại. Giới tài chính ước tính quy mô cống hiến cho xã hội đạt khoảng 60% mà di sản của cố chủ tịch Lee Kun Hee để lại. Trong giới nghệ thuật đã suy đoán rằng giá trị của tác phẩm được hiến tặng vào thời điểm đó lên tới 10 nghìn tỷ won Thuế thừa kế của Samsung đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng thuế thừa kế của Hàn Quốc. Thuế thừa kế Hàn Quốc là 3,1 nghìn tỷ won vào năm 2019, nhưng sau khi chủ tịch Lee Kun Hee qua đời, nó đã tăng lên 6,94 nghìn tỷ won vào năm 2021 và 7,6 nghìn tỷ won vào năm ngoái. Samsung đã nộp hơn 2 nghìn tỷ won mỗi năm và chịu 25% tổng thuế thừa kế của quốc gia.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
GIA ĐÌNH SAMSUNG VÀ KHOẢN VAY 4 NGHÌN TỶ WON ĐỂ TRẢ THUẾ THỪA KẾ KHỔNG LỒ
Hong Ra Hee, Lee Boo Jin, Lee Seo Hyun đã vay thế chấp tổng cộng 4.78 nghìn tỷ won
Theo hệ thống công bố điện tử vào ngày 6, Bà Hong Ra Hee và hai cô con gái đã vay khoảng 2,1 nghìn tỷ won và thế chấp cổ phiếu của Samsung Electronics. Cựu giám đốc Hong Ra Hee đã nhận 1,4 nghìn tỷ won, chủ tịch khách sạn Shilla Lee Boo Jin 517 tỷ won và chủ tịch Quỹ Phúc lợi Samsung Lee Seo Hyun 190 tỷ won.
Đây không phải là lần đầu tiên ba người này vay thế chấp. Theo dữ liệu công bố của các chi nhánh lớn của Samsung, quy mô cho vay thế chấp của họ đạt 4.78 nghìn tỷ won tính đến tháng trước.
Bà Hong và 2 cô con gái đã nhận được khoản vay như thế này là để nộp thuế thừa kế hơn 12 nghìn tỷ won sau khi cố chủ tịch Lee Kun Hee qua đời. Gia đình tang quyến đã sử dụng chế độ trả hàng năm và trả góp trong vòng 5 năm kể từ tháng 4 năm 2021.
Cựu giám đốc Hong và chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong cho biết họ sẽ thực hiện triệt để nghĩa vụ nộp thuế, nói rằng "Việc nộp thuế là một nghĩa vụ đương nhiên của người dân".
Các gia quyến đã nộp hơn 6 nghìn tỷ won thuế thừa kế cho đến nay. Số tiền phải nộp thêm trong ba năm tới được ước tính còn hơn 6 nghìn tỷ won. Lãi suất cho vay thế chấp cổ phiếu mà cựu giám đốc Hong, chủ tịch Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun nhận được gần đây là 5%, tăng mạnh từ 2% của hai năm trước. Chỉ riêng lãi suất cho vay mà ba người phải trả là hơn 200 tỷ won mỗi năm, nhưng nếu xem xét đến cả tiền phụ cấp lương hưu hàng năm thì quy mô lãi suất phải trả để nộp thuế thừa kế sẽ rất lớn.
Ba mẹ con gia đình Samsung không chỉ có các khoản vay mà còn bán một số cổ phiếu của các công ty con và bắt đầu chuẩn bị nguồn tài chính thuế thừa kế. Cựu giám đốc Hong đã bán khoảng 20 triệu cổ phần của Samsung Electronics vào tháng 3 năm ngoái, Lee Boo Jin đã bán khoảng 1,5 triệu cổ phiếu Samsung SDS, Lee Seo Hyun bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu Samsung SDS và 3,5 triệu cổ phiếu Samsung Life. Ban đầu, thị trường nhận thấy rằng cổ phần của Samsung Electronics và Samsung Life không có khả năng được bán, vì điều quan trọng là phải duy trì cấu trúc quản trị của tập đoàn.
Ngoài ra, cựu giám đốc Hong và những người khác đã lần đầu tiên ủy thác cho bên thứ ba và xử lý một cách minh bạch, để ngăn chặn thiệt hại của các cổ đông thiểu số khi bán cổ phần và ngăn chặn "cuộc tranh cãi về đặc quyền". Cựu giám đốc Hong đã bán cổ phiếu của Samsung Electronics với mức giảm 2,4% so với thị trường, trong khi giám đốc Lee Boo Jin và giám đốc Lee Seo Hyun lần lượt bán cổ phần của Samsung SDS với giá giảm 1,8%. Một quan chức trong giới tài chính đã đánh giá rằng "đó là một giao dịch tuân thủ pháp luật mẫu mực, chặn đứng tận gốc những hiểu lầm không đáng có".
Một quan chức trong giới kinh doanh cho biết: " Gia đình chủ sở hữu Samsung, thay vì sử dụng các phương pháp vô lý để tạo ra nguồn tài chính nhằm duy trì sự thống trị của họ, thì họ đã hoàn thành “nghĩa vụ thuế “ một cách mẫu mực, và thực hiện “nghĩa vụ cao quý” ngay cả trong việc thanh toán thuế thừa kế.”
Một số ý kiến cho rằng tài sản cổ phần của Bà Hong Ra Hee và hai cô con gái đã tăng cao hơn so với ba năm trước và gánh nặng thuế thừa kế đã giảm, nhưng thực tế giá mỗi cổ phiếu lại giảm. Điều này là do giá cổ phiếu của các công ty con giảm do nền kinh tế toàn cầu bị thu hẹp do sự đình trệ của ngành CNTT toàn cầu, thị trường tài chính và tình hình quốc tế bất ổn.
Trên thực tế, giá cổ phiếu của Samsung Electronics là 81.000 won vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, nhưng đã giảm xuống còn 71.700 won vào ngày 5 tháng 6 năm nay. Trong thời gian này, Samsung Life Insurance đã giảm từ 79.100 won xuống còn 67.500 won và Samsung C&T đã giảm từ 138.000 won xuống còn 111.200 won. Samsung SDS cũng đã giảm từ 178.500 won xuống còn 126.100 won.
Việc tăng tài sản cổ phần của ba mẹ con là ảnh hưởng của việc thừa kế cổ phần của Lee Kun Hee. Lee Kun hee, cố chủ tịch tập đoàn Samsung, đã để lại cho cựu giám đốc Hong và con cái khoảng 20 nghìn tỷ won cổ phiếu của các công ty con, bao gồm 250 triệu cổ phiếu của Samsung Electronics △ 42 triệu cổ phiếu của Samsung Life △ 5,43 triệu cổ phiếu của Samsung C&T △ 9700 cổ phiếu của Samsung SDS.
Mặc dù gánh nặng nộp thuế thừa kế ngày càng lớn, gia đình Samsung đã tặng bảo vật và tác phẩm nghệ thuật của cố chủ tịch Lee Kun Hee, được gọi là "Bộ sưu tập Lee Kun Hee", và không sử dụng nó làm nguồn tài chính mà ngược lại họ đã trả lại cho xã hội.
Gia quyến đã quyên góp tổng cộng 23.000 tác phẩm nghệ thuật bao gồm bảo vật quốc gia ' Inwang jesaekdo ' cho các tổ chức quốc gia để phát triển văn hóa Hàn Quốc và quyên góp 1 nghìn tỷ won cho các dự án khắc phục bệnh truyền nhiễm, ung thư trẻ em và các bệnh hiếm để cải thiện 'chất lượng cuộc sống' của nhân loại.
Giới tài chính ước tính quy mô cống hiến cho xã hội đạt khoảng 60% mà di sản của cố chủ tịch Lee Kun Hee để lại. Trong giới nghệ thuật đã suy đoán rằng giá trị của tác phẩm được hiến tặng vào thời điểm đó lên tới 10 nghìn tỷ won
Thuế thừa kế của Samsung đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng thuế thừa kế của Hàn Quốc. Thuế thừa kế Hàn Quốc là 3,1 nghìn tỷ won vào năm 2019, nhưng sau khi chủ tịch Lee Kun Hee qua đời, nó đã tăng lên 6,94 nghìn tỷ won vào năm 2021 và 7,6 nghìn tỷ won vào năm ngoái. Samsung đã nộp hơn 2 nghìn tỷ won mỗi năm và chịu 25% tổng thuế thừa kế của quốc gia.
Thuế thừa kế khiếp thật
@Still Alove vậy mới giúp xa hội công bằng cho các thế hệ sau chứ ai đi nói miệng như ai kia
@Still Alove Điều đó là rõ ràng. Thằng bố nghĩ ra con iPhone, rồi chip bán dẫn và làm ra cả chục tỷ đô vì cái sáng tạo đó. Thằng con không sáng tạo ra gì sống trên sức lao động của bố thì cái kế thừa nó phải teo tóp lại. Nó là cách thức khuyến khích sự sáng tạo, lao động của xã hội tư bản.
@dlv.thickgame Mình công nhận hay thật, chứ ko như đất nước nào đó mình quên tên thì cha bòn con bỏ
@C2H6O một người làm quan cả họ được nhờ.
@thanhkhocnhe mỗi nước có 1 hệ thống pl và thuế khác nhau, bạn đọc thông tin này để biết thêm chứ không cần đá đểu

https://vneconomy.vn/nha-giau-my-ne-thue-hop-phap-nhu-the-nao.htm
Thuế khiếp nhỉ. Nhưng mà cũng đúng thôi, SAMSUNG to thế mà.
Ở đây hàng năm cả nước chúng tôi đóng thuế nhồi bông cho khách sạn Đinh Bà. Đời là thế.
@Thế là thế nào? Thế mà ko phải như thế thì là thế nào 😪
Phải nói quy mô của Samsung là cực lớn. Vn 100 năm nữa cũng khó mà có đc 1 tập đoàn vĩ đại như Samsung 😀
Nợ nần tù tội thì sao mà đú lại apple 😁
@dấu-tên-nhưng-dấu-luôn-năm-sinh Thì luật gười ta là thế chứ biết làm sao
Tiền của nhà bạn làm ra nhưng người khác cũng muốn có phần 😁
Mày vui tính vãi
Đến giấy chùi mông chúng tôi còn đóng thuế nữa đây, tất cả đất đai đều đi mượn hết…
Rất có trách nhiệm
Cả một trang khác đầy rẫy những hối lộ, lũng đoạn của tập đoàn SamSung.
@chotoi Ko có sung hoặc sung có j thì hàn quốc sụp đổ ngay
Thuế nó thu phục vụ cho người dân nên bọn tư bản nó giãy chết nhưng vẫn cho dân nó hưởng cái đã. Lũ ng.u ko biết tranh thủ chia chác nhau, rồi đổ thừa chiến tranh với Bắc Triều để khỏi bị dân chửi. Đúng giãy chết
tvu732
TÍCH CỰC
6 tháng
@Cho thuê Laptop
Bạn chủ thớt ơi, nội dung bài thì hay nhưng chỉnh lại tiêu đề đừng để chữ in hoa nữa nhé. Ngoài việc nhìn rất nhức mắt thì đấy còn là phép lịch sự: trong một cuộc trò chuyện mà in hoa hết thế này là đang tức giận, đang hét lên vào mặt nhau đấy.
@tvu732 Cảm ơn Bro đã chia sẽ, mình sẽ lưu ý thêm. 😆
wannaback
ĐẠI BÀNG
6 tháng
hình như thuế thừa kế ở HQ là 50% thì phải.
Đóng vậy thôi chứ đến đời nó làm ăn thì nó đào lại mấy hồi samsung quá to rồi