Thượng viện California thông qua luật cấm nhân viên cửa hàng ngăn chặn bọn trộn cắp. Nghe tưởng trò
Thượng viện California thông qua luật cấm nhân viên cửa hàng ngăn chặn bọn trộn cắp. Nghe tưởng trò đùa nhưng là sự thật. Có thể bạn chưa biết, ăn cắp đồ dưới 900 đô ở Cali ko bị truy tố hình sự. Nhiều hãng bán lẻ đã chuyển ra khỏi Cali vì bị thiệt hại nặng.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thượng viện California thông qua luật cấm nhân viên cửa hàng ngăn chặn bọn trộn cắp. Nghe tưởng trò đùa nhưng là sự thật.
Có thể bạn chưa biết, ăn cắp đồ dưới 900 đô ở Cali ko bị truy tố hình sự. Nhiều hãng bán lẻ đã chuyển ra khỏi Cali vì bị thiệt hại nặng.
Trend đó dạo này lên Twitter cũng đăng nhiều lắm. Cũng như ở VN cũng có mức cả.
có ông Nguyen kia chắc người Việt
Cười vô mặt
iamkinq
ĐẠI BÀNG
6 months
@trungking Là phụ nữ nha ông
cái này mà ở VN chắc 9/10 người đi trộm
Tưởng ở Mỹ không có trộm!😀