Anh em có dùng dark mode trên điện thoại không?
Anh em có dùng dark mode trên điện thoại không? :smile:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em có dùng dark mode trên điện thoại không? 😄
nw_47
CAO CẤP
5 tháng
từ lúc xài dt oled thì có
Để nó tự chuyển, đêm mới dark mode
IMG-4610.png
Để tự động
thanhcsf
ĐẠI BÀNG
5 tháng
mình thích light mode hơn mod ạ
iamncdai
ĐẠI BÀNG
5 tháng
Mình dùng Dark Mode toàn bộ luôn 🌜
Luôn bật, thích nền tối hơn là nền sáng
Mình luôn để darkmode vì nó dịu mắt
Luôn để. Các app nào có darkmode thì set luôn ngoại trừ thằng fb 🤣🤣
cái hình nền dark quá mod, cho xin với 😁