37tr500 VNĐ còn ít hơn đi Bar :D
37tr500 VNĐ còn ít hơn đi Bar :D Nếu đi Bar thì số tiền sẽ là 375 triệu VNĐ chứ không dưới đâu :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
37tr500 VNĐ còn ít hơn đi Bar 😁
Nếu đi Bar thì số tiền sẽ là 375 triệu VNĐ chứ không dưới đâu :D
Cười ra nước mắt
Hát 18 tiếng, đẳng cấp dẻo dai thật sự 😆
Tốn tiền gái quá
Cười vô mặt
13b rồi 1b là gì vậy biết là đào nhưng ghi b là sao ta
bugatti269
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@dao.tran bóng cười chứ? nhưng thực chất cũng k phải bóng cười đâu
@bugatti269 À😄😄
garish
TÍCH CỰC
4 tháng
mình thấy có chữ cao su đúng không
Cười ra nước mắt