Account Netflix của mình hiện đang có trống  profile, muốn share để giảm chi phí. K biết có bác...
Account Netflix của mình hiện đang có trống profile, muốn share để giảm chi phí. K biết có bác nào có nhu cầu xem k nhỉ. Tài khoản premium cá nhân nên mỗi người có 1 profile riêng k chung chạ của ai nha.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Account Netflix của mình hiện đang có trống profile, muốn share để giảm chi phí. K biết có bác nào có nhu cầu xem k nhỉ. Tài khoản premium cá nhân nên mỗi người có 1 profile riêng k chung chạ của ai nha.
Đình_Nam
ĐẠI BÀNG
4 tháng
mình share mỗi 1 profile phí 65k/tháng. Bác nào có nhu cầu xem Netflix thì ib cho mình qua zalo 0343244885 nha