TTBC23
Ae làm vlog cho mình hỏi mình định mua insta360 gắn trên xe máy để làm vlog, cái này nó có mic để...
Ae làm vlog cho mình hỏi mình định mua insta360 gắn trên xe máy để làm vlog, cái này nó có mic để thu âm chưa hay phải mua riêng z
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ae làm vlog cho mình hỏi mình định mua insta360 gắn trên xe máy để làm vlog, cái này nó có mic để thu âm chưa hay phải mua riêng z
Mua Microphone riêng tăng chất lượng âm thanh lên bạn nhé!

Cái này có hỗ trợ Mic Bluetooth đấy!?