Ahihi!
Ahihi!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ahihi!
Ủa mấy bác đó dc ng dân bỏ phiếu thật ah 😃
rualg
CAO CẤP
4 tháng
Em này mấy năm trước ngòi bút gê gớm, gọi tầm trưởng bộ chửi như con. Tự nhiên ngòi bút nhụt lại, ko biết gà của cao nhân nào.
@rualg Hình như có dạo bị soi
Vấn đề là dân có bầu tụi nghị gật hay không?
Dân không bầu bọn này, toàn chỉ định mà.
Bài này bị report rồi hay sao mà m tìm không thấy nữa ta o_O
@MrGak Cũng có thể chủ facebook ẩn hoặc xoá.
@duchaitp ok bạn