"Ai bảo có tiền không mua được hạnh phúc?". Nghiên cứu 1,7 triệu người tại 164 quốc gia cho thấy...
"Ai bảo có tiền không mua được hạnh phúc?". Nghiên cứu 1,7 triệu người tại 164 quốc gia cho thấy mức độ hạnh phúc của con người thường tỷ lệ thuận với số tiền người đó kiếm được. Nguồn: tuoitre.vn
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
"Ai bảo có tiền không mua được hạnh phúc?". Nghiên cứu 1,7 triệu người tại 164 quốc gia cho thấy mức độ hạnh phúc của con người thường tỷ lệ thuận với số tiền người đó kiếm được.
Nguồn: tuoitre.vn
Một nghiên cứu khác cho kết quả tương tự:

https://thanhnien.vn/tien-co-the-mua-duoc-hanh-phuc-dung-khong-1851426887.htm
Đúng, tiền mua được hạnh phúc, nhưng chỉ là những hạnh phúc có thể mua được bằng tiền!
Mình nghĩ tiền mua được hạnh phúc 🤣
@lamtien338 Không có tiền thì không thể có hạnh phúc.
@A better world chuẩn men nha