TTBC23
Ái chà, post bài đúng chỗ thích của anh em, cảm ơn anh em đã tương tác!
Ái chà, post bài đúng chỗ thích của anh em, cảm ơn anh em đã tương tác!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ái chà, post bài đúng chỗ thích của anh em, cảm ơn anh em đã tương tác!
Vậy thôi chứ Drama về The Butterfly nên nghỉ thôi 😁
image.jpg
@Cuong Nb Giải quyết xong chưa pạn?
@Jimmii Nam Lê Hữu Thế có làm cái buổi gặp mặt @Taliban2023 nói lời xin lỗi và bao buổi nhậu trị giá 300K đâu? Mà đòi kết thúc bạn? 😁
Cười vui vẻ
Dài quá đánh giá vội 5 sao cho gã
Đối với Gã thì luôn luôn 5 sao
Chúc mừng gã đã ra
Cười vô mặt