Amazon đã xác nhận rằng năm nay họ sẽ tổ chức sự kiện bán hàng "Amazon Prime Day" vào ngày 21 và 22
Amazon đã xác nhận rằng năm nay họ sẽ tổ chức sự kiện bán hàng "Amazon Prime Day" vào ngày 21 và 22/6 tới đây. Amazon muốn đẩy nhanh thời gian diễn ra sự kiện trước 1 tháng, thay vì tháng 7 theo truyền thống hằng năm.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Amazon đã xác nhận rằng năm nay họ sẽ tổ chức sự kiện bán hàng "Amazon Prime Day" vào ngày 21 và 22/6 tới đây. Amazon muốn đẩy nhanh thời gian diễn ra sự kiện trước 1 tháng, thay vì tháng 7 theo truyền thống hằng năm.
có tổng hợp deal không bác ơi