Ăn trưa nào anh em
Ăn trưa nào anh em
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ăn trưa nào anh em
Tại GÀ CƠ BẮP
@NOW NOW Gà cơ bắp Nguyễn Văn Mai à bro
@Tomri78 Trần Văn Đang, Q.3
@NOW NOW gà chổ này ngon
ngon quá
Ngon 😃
quá ngon
Gỏi xoài ngon
Yêu quá