Anh em có để phím tắt Tắt Bluetooth và Wifi cho tắt hẳn trên màn hình như mình không? Mình thấy...
Anh em có để phím tắt Tắt Bluetooth và Wifi cho tắt hẳn trên màn hình như mình không? Mình thấy cũng tiện!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em có để phím tắt Tắt BluetoothWifi cho tắt hẳn trên màn hình như mình không? Mình thấy cũng tiện!
Mình lúc nào cũng bật wifi và BT, cho nên không cần 2 cái nút này
rualg
CAO CẤP
4 tháng
Ko nha, kéo xuống cái thấy mà
Em k biết vụ này
Em cũng dùng shortcut ra lệnh bằng siri, sau này em bỏ luôn chỉ kêu siri bật airplane mode cho nhanh
Gần nhưnko bao giờ tắt wiffi và 4g trừ phi bị lỗi mạng , nên em ko dùng