Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
Duy Luân
4 thángBình luận: 806
dungkma
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- System admin, DevOps.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Dùng cả 3 hdh 😆.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Data (Data Engineering, Analytics, Data Science, mọi thứ về data), Backend, Frontend - web.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Quen.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Data (Data Engineering, Analytics, Data Science, mọi thứ về data), Backend, Frontend - web.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Quen.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Quản lý, hoặc không code.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Công sử dụng Win 😃.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Quản lý, hoặc không code.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Công sử dụng Win 😃.
blues00901
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Backend.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- cty cấp.
blues00901
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Backend.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- cty cấp.
newhalo214
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Frontend - web, Game development.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Tiện lợi, hiệu quả.
newhalo214
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Frontend - web, Game development.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Tiện lợi, hiệu quả.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Backend, Frontend - web, DevOps.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- ổn định, mở lên làm việc ngay không phải chờ.
xerox123
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Backend.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Ổn định, mở máy là vào việc, pin trâu.
xerox123
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Backend.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Ổn định, mở máy là vào việc, pin trâu.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Mobile app (Android, iOS).
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- ios.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Mac (MacBook, iMac, Mac mini hoặc Hackintosh).
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Mobile app (Android, iOS).
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- ios.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Quản lý, hoặc không code.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Tốt.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Quản lý, hoặc không code.
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Tốt.
1. Anh em developer đang dùng Mac hay Win hay Linux?
- Windows.
2. Bạn đang code về lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều)
- Data (Data Engineering, Analytics, Data Science, mọi thứ về data), Backend, Frontend - web, Mobile app (Android, iOS).
3. Vì sao bạn chọn hệ điều hành đó mà không phải 2 thứ còn lại?
- Chơi được game , có wsl không cần cài linux ..
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019