Anh em thành thạo kỹ năng nào?
Anh em thành thạo kỹ năng nào?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em thành thạo kỹ năng nào?
Cái cuối có sử dụng bồn cầu đâu mà cấm
@anxongjong Thì tiểu vô miệng, không vô cầu là sai rồi
cái cuối tui thấy ....ngược lại hông à ,thằng đực quỳ .......
Ủa cái cuối, cái hình bồn cầu của tui đâu, test IQ thì cái cuối không cấm nha ^^
@AĐÙMEN Nó đái vô miệng người ta nên sai nguyên tắc rồi 🤣
@anhtuan1066 Hình số 5 hút thuốc không đúng chỗ, hình số 7 giúp người không đúng chỗ, hình cuối được người ta giúp đúng nơi cần giúp mà anh... kaka ^^
@AĐÙMEN Số 6 với số 8 giống nhau đó bạn: đái không vô bồn 🤣
Chó gỳ
Cái cuối có liên quan gì về bàn cầu đâu mà cấm?
akitomi
ĐẠI BÀNG
5 months
7、8mha