Anh em thích Sony ZV-E1 hay Sony A7iv hơn?
Anh em thích Sony ZV-E1 hay Sony A7iv hơn? Chi tiết So Sánh 2 máy này ở dưới cmt nhé!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em thích Sony ZV-E1 hay Sony A7iv hơn?
Chi tiết So Sánh 2 máy này ở dưới cmt nhé!
zv1 nha
@Didu ZV1ii lun đi bạn 😝