Apple có thể phát hành tai nghe VR được trang bị LiDAR với sáu ống kính vào đầu năm tới
Nhà phân tích ngành công nghệ của JP Morgan, Yang Weilun, nói rằng sự khác biệt chính giữa tai nghe VR của Apple và các đối thủ cạnh tranh sẽ là việc sử dụng LiDAR trên biến thể của Apple. Nó đã được trang bị đầu tiên trên iPad Pro 2020 và được bao gồm trong mô-đun camera của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max , máy quét LiDAR đo khoảng cách giữa các mục bằng công nghệ Thời gian bay (ToF). ToF hoạt động bằng cách đo khoảng thời gian chùm ánh sáng phát ra từ đối tượng và quay trở lại điện thoại. Dữ liệu này có thể giúp tính toán khoảng cách chính xác hơn và sẽ dẫn đến những cải tiến trong trải nghiệm AR. Một báo cáo trên China Times (qua AppleInsider) nói rằng tai nghe VR của Apple sẽ được trang bị sáu thấu kính bên cạnh máy quét LiDAR. Và có thể Apple Glass hỗ trợ AR có thể ra mắt vào năm 2023. Theo phonearena
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nhà phân tích ngành công nghệ của JP Morgan, Yang Weilun, nói rằng sự khác biệt chính giữa tai nghe VR của Apple và các đối thủ cạnh tranh sẽ là việc sử dụng LiDAR trên biến thể của Apple.

Nó đã được trang bị đầu tiên trên iPad Pro 2020 và được bao gồm trong mô-đun camera của iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max , máy quét LiDAR đo khoảng cách giữa các mục bằng công nghệ Thời gian bay (ToF). ToF hoạt động bằng cách đo khoảng thời gian chùm ánh sáng phát ra từ đối tượng và quay trở lại điện thoại.

Dữ liệu này có thể giúp tính toán khoảng cách chính xác hơn và sẽ dẫn đến những cải tiến trong trải nghiệm AR.

Một báo cáo trên China Times (qua AppleInsider) nói rằng tai nghe VR của Apple sẽ được trang bị sáu thấu kính bên cạnh máy quét LiDAR.

Và có thể Apple Glass hỗ trợ AR có thể ra mắt vào năm 2023.

Theo phonearena