Apple đang bán tay cầm PS5 DualSense để chơi game Arcade
Apple vừa mới mở bán tay cầm không dây chơi game PS5 DualSense với giá 70USD nhằm phục vụ chơi game trên Apple Arcade trên iOS 14.5 / iPadOS 14.5 và tvOS 14.5. Apple cũng đã bán tay cầm Microsoft Xbox trước đó nên người dùng có thể lựa chọn để chơi. Hiện tại Arcade đa phần game đều hỗ trợ với controller hoặc các game phiêu lưu trên App Store thì các nhà phát triển cũng đã hỗ trợ rồi. Website: Apple
Apple vừa mới mở bán tay cầm không dây chơi game PS5 DualSense với giá 70USD nhằm phục vụ chơi game trên Apple Arcade trên iOS 14.5 / iPadOS 14.5 và tvOS 14.5. Apple cũng đã bán tay cầm Microsoft Xbox trước đó nên người dùng có thể lựa chọn để chơi.

Hiện tại Arcade đa phần game đều hỗ trợ với controller hoặc các game phiêu lưu trên App Store thì các nhà phát triển cũng đã hỗ trợ rồi.

Website: Apple
Hay là giờ mua tay trc
crazywin
ĐẠI BÀNG
2 tháng
tay cầm thì mình thích tay của xbox hơn vì cái vị trí của joystick
hungnvpro
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Ai mua
| Sent from NGU DÂM LOẠN 1981 using BlackBerry Athena |
game trên arcade toàn trò chán chết, trước mình đăng ký chơi thử 2 tháng sau huỷ vội
@j_cage Mua về chơi genshin 😆