Apple đăng ký các mẫu iPhone 13 ở Eurasia trước khi ra mắt tháng 9
Nashville Chatter Class đã phát hiện ra một hồ sơ pháp lý mới trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) chỉ ra một số mẫu iPhone 13 mà Apple sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Các phiên bản iPhone chạy iOS 14 được liệt kê với số kiểu máy hoàn toàn mới bao gồm: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 và A2645. Còn về những thông tin rò rỉ về iPhone 13 như thay đổi thiết kế với tai thỏ nhỏ hơn bala bala các thứ… thì tinh tế đã lên rất nhiều bài rồi ae có thể tìm đọc. Theo macrumors
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nashville Chatter Class đã phát hiện ra một hồ sơ pháp lý mới trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) chỉ ra một số mẫu iPhone 13Apple sẽ ra mắt vào tháng 9 tới.
Các phiên bản iPhone chạy iOS 14 được liệt kê với số kiểu máy hoàn toàn mới bao gồm: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 và A2645.

Còn về những thông tin rò rỉ về iPhone 13 như thay đổi thiết kế với tai thỏ nhỏ hơn bala bala các thứ… thì tinh tế đã lên rất nhiều bài rồi ae có thể tìm đọc.

Theo macrumors