Apple hiện nay có quá nhiều sản phẩm chăng?
Apple hiện nay có quá nhiều sản phẩm chăng? Biểu đồ bốn ô vuông nổi tiếng do Steve Jobs tóm tắt năm 1998 để nói về sản phẩm của Apple. Nhưng đó là lúc Apple chỉ sản xuất máy tính, ngày nay Apple sản xuất nhiều thứ hơn nên sẽ được mở rộng hơn, nhưng phải chăng vẫn có bốn ô vuông trong mỗi dòng sản phẩm ? (coi hình kèm theo).
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Apple hiện nay có quá nhiều sản phẩm chăng?

Biểu đồ bốn ô vuông nổi tiếng do Steve Jobs tóm tắt năm 1998 để nói về sản phẩm của Apple. Nhưng đó là lúc Apple chỉ sản xuất máy tính, ngày nay Apple sản xuất nhiều thứ hơn nên sẽ được mở rộng hơn, nhưng phải chăng vẫn có bốn ô vuông trong mỗi dòng sản phẩm ? (coi hình kèm theo).
yep! mình cũng thấy hình này trong lúc học SEED nè
lhdtt
CAO CẤP
3 tháng
Bác Jobs định hình sản phẩm theo kiểu sáng tạo còn bác Cook thì theo kinh doanh, cái nào còn ngách và tạo lợi nhuận là tạo ra sản phẩm
Nhiều quá hoa hết mắt 😁