Apple phát hành ios 16.5 beta ae lên chia sẻ nhé
Apple phát hành ios 16.5 beta ae lên chia sẻ nhé
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Apple phát hành ios 16.5 beta ae lên chia sẻ nhé
Okla 😁
16.5 nghe loa to bát đại😂
Ngon
namhy
TÍCH CỰC
6 tháng
Hệ điều hành này khá mượt nhé. Nhưng mà cẩn thận nếu lệch sóng khả năng bị ăn cán chổi ngay.