B&O E8 v3.0 nên được sửa sai theo cách này để duy trì đc sự thanh khiết, bớt sự gắt chọc tai của...
B&O E8 v3.0 nên được sửa sai theo cách này để duy trì đc sự thanh khiết, bớt sự gắt chọc tai của dải 6K, thêm độ rắn giỏi cho bass nhưng đủ sự uyển chuyển ko cục súc, ko chậm, ko ù lỳ. Đối với mình E8 3.0 phát thanh 1 cách cơ học, ko nhạc tính, ko thật nếu như chỉ mặc định nghe. Nếu ai chưa hiểu lắm về wavelet thì là có lỗi nếu cầm cái đt Android trên tay. Nếu sd iphone thì vô tội lỗi, ko phải áy náy. -Natural: giữ đúng kiểu phản ứng bass, chỉ hoạt động theo band và gain khai báo. -Transience: kiểu fast attack, fast decay, gọn ghẽ nhưng ko tự nhiên, nghe nó nén band. -Sustainable: kiểu slow attack, slow decay, nó hơi chậm và rền, hơi lầy lội, cường độ mạnh và full hơn. Mình ko bao giờ dùng.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
B&O E8 v3.0 nên được sửa sai theo cách này để duy trì đc sự thanh khiết, bớt sự gắt chọc tai của dải 6K, thêm độ rắn giỏi cho bass nhưng đủ sự uyển chuyển ko cục súc, ko chậm, ko ù lỳ.
Đối với mình E8 3.0 phát thanh 1 cách cơ học, ko nhạc tính, ko thật nếu như chỉ mặc định nghe.

Nếu ai chưa hiểu lắm về wavelet thì là có lỗi nếu cầm cái đt Android trên tay. Nếu sd iphone thì vô tội lỗi, ko phải áy náy.
-Natural: giữ đúng kiểu phản ứng bass, chỉ hoạt động theo band và gain khai báo.
-Transience: kiểu fast attack, fast decay, gọn ghẽ nhưng ko tự nhiên, nghe nó nén band.
-Sustainable: kiểu slow attack, slow decay, nó hơi chậm và rền, hơi lầy lội, cường độ mạnh và full hơn. Mình ko bao giờ dùng.