Bạc xỉu...
Bạc xỉu... Thức uống dành riêng cho người nặng tình!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bạc xỉu...
Thức uống dành riêng cho người nặng tình!
Cf thơm quá
@Tú Bán Sách Bạc xỉu mà
Đúng là nặng thật. Nhìn vậy không nặng mới lạ
@tuchangioi Đúng chuẩn gu nặng tình
Thấy moẹ. Phổi sưng cỡ đó không đưa đi cấp cứu mà còn chụp hình được
@zombie01 Ly bạc xỉu nhẹ mà bác
Ngộp thở quá
@hoangphi1650 Uống bạc xỉu cho dễ thở cậu ơi
Cười vô mặt
Bình sữa đẹp quá 🤣
@Tomri78 Bạc xỉu thì nên nhiều sữa mới dễ uống
Bạc xỉu sữa tươi quá ngon luôn
Nhìn xĩu thật 😆
@Đại Việt 5000 Cậu nhìn đi đâu mà xỉu chứ
@Dấu Tên Nhưng Sinh Ngày 12 Tháng 2 Năm 1987 Nhìn ly bạc xĩu xong xĩu luôn cậu ợ 😆
Sữa ngon 😃
cafe ngon
Tôi xin nhắc lại, cái gì nặng thì mình cầm bằng hai tay nhé