Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé....
Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé. https://tinhte.vn/thread/chiec-xps-13-cua-dell-them-tuy-chon-voi-man-hinh-cam-ung-oled.3310504/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.