TTBC23
Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé....
Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé. https://tinhte.vn/thread/trai-nghiem-nhanh-loa-bluetooth-tronsmart-groove-2.3656502/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nhỏ gọn nhỉ có chống nước nữa ad
@tieutangbuongbinh Đúng rồi.