Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé....
Bài này hay nè, mời anh em vào xem nhé. https://tinhte.vn/thread/hinh-anh-phong-canh-an-tuong-cua-tinh-cam-tuc-trung-quoc.3679182/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.