TTBC23
Bài này viết về Sài Gòn hay nè...
Bài này viết về Sài Gòn hay nè https://tinhte.vn/thread/thuong-lam-cu-xa-thuong-xa-va-chung-cu.3678318/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Khacten tiệm đầu tiên nằm trong khu này 😆
@Tú Bán Sách Thì ra thế
@Nitsua_1st là thế đó
@Tú Bán Sách Dĩ vãng là thơ
Yêu quá
@Huy Nguyễn 1995 Xa BV Biên Hoà lắm
@Nitsua_1st chưa đến nổi đi BV Biên Hòa đâu anh
@Huy Nguyễn 1995 Chỗ nào gàn đi chỗ đó em 😅
@Nitsua_1st
Cười vô mặt