TTBC23
Bàn phím tiếng việt mặc định trên mac os sonoma xài đã ngon lành , đặc biệt fix luôn vấn đề trước...
Bàn phím tiếng việt mặc định trên mac os sonoma xài đã ngon lành , đặc biệt fix luôn vấn đề trước giờ là nhấn phím "địa cầu" bị delay 0.2s
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bàn phím tiếng việt mặc định trên mac os sonoma xài đã ngon lành , đặc biệt fix luôn vấn đề trước giờ là nhấn phím "địa cầu" bị delay 0.2s
Còn vụ gạch dưới không bác?
để m lên thử