TTBC23
Bạn tử tế với tôi, tôi sẽ rất tử tế với bạn.
Bạn tử tế với tôi, tôi sẽ rất tử tế với bạn. Nếu bạn giang hồ với tôi, tôi sẽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . báo công an
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bạn tử tế với tôi, tôi sẽ rất tử tế với bạn.
Nếu bạn giang hồ với tôi, tôi sẽ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
báo công an
Ê ê , có chơi rì-bọt tui không đó 😁 tui có mod báo nha.😁 Tui không hề chửi chim-mỳ toàn chim-mỳ chửi tui không, mấy ku khác chửi chim-mỳ còn ghê nữa. Lần này thôi nha, lần nữa méc @Lê Huyền Vân thật.😁
@zetbluez Chơi có qua có lại mới vui anh ơi
Cười vui vẻ
@zetbluez @Jimmii Nam : chiều mới share bài viết của ku lên fact, chỉ viết là "Anh em vào ủng hộ chimmy" mà cũng bị xóa, làm ơn mất oán. Không tin thì kêu mod kiểm tra thử coi.😁 Tôi không có ý gì đâu ku, đa nghi rồi rì-bọt.😁
nw_47
CAO CẤP
3 months
mình tự thấy mình tử tế với bạn, đừng báo công an
Tưởng vậy là ngầu ...
@Saitohajime3185 Đọc sách quá liều
bạn giang hồ tui chạy
Hanhsisken
ĐẠI BÀNG
3 months
Vậy tính ra chỉ cần một tay giang hồ thì cả XH có khả năng sẽ chém nhau nếu gặp giang hồ du đãng thì người thường sẽ biến thành y chang
😁
Báo đi. T2 t lên Phường nè Nam set. Sợ cá