Benchmark Geekbench 5 giữa Apple M3 và Snapdragon 8cx Gen 4
Benchmark Geekbench 5 giữa Apple M3 và Snapdragon 8cx Gen 4
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Benchmark Geekbench 5 giữa Apple M3 và Snapdragon 8cx Gen 4
AyBee
TÍCH CỰC
4 tháng
nghe bộ Snap ngon nhé. Cố lên nào Snap, chứ ARM của Apple đang bá đạo quá
@AyBee Snap 8cx gen 4 sẽ hỗ trợ pcie 4.0 nên có thể hỗ trợ card rời.
Hỗ trợ tối đa 64Gb Ram
Khá ổn áp.
Single Thread là điểm mạnh của Apple, nên dùng hàng apple luôn thấy nhanh và mượt. Điểm đa nhân chỉ có ý nghĩa khi dùng nhiều app cùng lúc.
đơn nhân của M3 khủng thiệt