Big bag chưa bao giờ xảy ra. Vũ trụ mà các kính thiên văn hiện đại nhất quan sát được chỉ nằm...
Big bag chưa bao giờ xảy ra. Vũ trụ mà các kính thiên văn hiện đại nhất quan sát được chỉ nằm trong 1 hạt cát của vũ trụ bao la ngoài kia.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Big bag chưa bao giờ xảy ra. Vũ trụ mà các kính thiên văn hiện đại nhất quan sát được chỉ nằm trong 1 hạt cát của vũ trụ bao la ngoài kia.
Phán như đúng rồi. Ổng có thể đúng hoặc...sai. Nếu ổng sai thì vụ nổ big bang có xảy ra không?
tất cả chỉ là giả thuyết ,hàng tỉ năm trước do bigbang hay do chúa tạo ra chỉ có trời biết
Thì nó là thuyết thôi mà 🤣 thuyết này ảo thật
mình hổng biết!
Erikama
TÍCH CỰC
3 tháng
=)))
Nói chung vũ trụ bí ẩn! Giả thuyết thôi không thể hiểu hết được!
có ai thấy đâu nên có quyền phũ nhận chứ