ܓܨܓ★ BIS ★ OS4.5 ♥ ROMgốc ☇TốiƯu ☇BộXươngKhô ☇RútTủy ☇Hybrid ☜(͡๏̮͡๏)✌
phannhannghia
12 nămBình luận: 5.114

Nhờ mod gỡ bỏ các topic được đính và vui lòng đừng xóa topic (nếu có thể)

Trân trọng,
phannhannghia


PS: Chia sẻ file bat giúp tối ưu nhanh
2.1. Tối ưu
2.1.1. Đối với dòng 81x0
2.1.2. Đối với dòng 83x0
2.1.3. Đối với dòng 8700
2.1.4. Đối với dòng 88x0

2.2. File free khi uprom tối ưu
2.3. Java tối ưu bao gồm các thư mục sau
2.4. Thông tin lưu ý
2.5 Hướng dẫn thực hiện uprom

Chương 3: Bộ xương khô dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
PS: Chia sẻ file bat giúp bộ xương khô nhanh
3.1. Bộ xương khô
3.1.1. Đối với dòng 81x0
3.1.2. Đối với dòng 83x0
3.1.3. Đối với dòng 8700
3.1.4. Đối với dòng 88x0

3.2 File free khi uprom Bộ xương khô
3.3 Hướng dẫn thực hiện uprom

Quảng cáoChương 4: Rút tủy dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
4.1 File cod dành cho APP
4.1.1. Memo
4.1.2. Task
4.1.3. Alarm
4.1.4. Calculator
4.1.5. Voice Notes Recorder
4.1.6. Voice Activated Dialing
4.1.7. Media
4.1.8. Camera
4.1.9. Video Camera
4.1.10. Passwordkeeper
4.1.11. Media Player
4.1.12. Media Record

4.2. File cod dành cho Chức năng
4.2.1. Help me! hay Engineering Screen
4.2.2. Event Log Viewer
4.2.3. TCP
4.2.4. Font
4.2.5. Sim Phone Book
4.2.6. Memory Cleaning
4.2.7. Device Self Test
4.2.8. Language
4.2.9. UK English
4.2.10. Theme

4.3. File cod dành cho Nâng cao
4.3.1. API
4.3.2. BIS / BES - BBM5
4.3.3. Một số file khác


Chương5: Hybrid OS4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.0 dành cho OS4.5 dòng BB 81x0,83x0,8700,88x0
5.1. Hybrid
5.1.1. Version 1
5.1.2. Version 2
5.1.3. Version 3
5.1.4. Version 4.1

5.1.4.1. Đánh giá kết quả từ các anh em

5.1.5. Version 5.1
5.1.5.1 Hybrid dành cho Bo xuong kho
5.1.5.2. Đánh giá kết quả từ anh em

5.1.6. Version 6.1
5.1.6.1. Hybrid dành cho Bo xuong kho
5.1.6.2. Đánh giá kết quả từ anh em

5.1.7. Version 7.2
5.1.7.1. Hybrid dành cho Bo xuong kho
5.1.7.2. Đánh giá kết quả từ anh em
5.1.8. Version 8.0

5.1.8.1. Hybrid dành cho Bo xuong kho
5.1.8.2. Đánh giá kết quả từ anh em
5.1.9. Version 9.0

5.1.9.1. Hybrid dành cho Bo xuong kho

5.1.9.2. Đánh giá kết quả từ anh em

5.2 Hướng dẫn thực hiện uprom
5.3 Hướng dẫn thực hiện uprom bằng video

Chương 6: BIS / BES
6.1Thông tin về các file cod dành cho ROM sử dụng BIS / BES
6.1.1. Blackberry Messenger
6.1.1.1. Blackberry Messenger (Phiên bản của Rom gốc OS 4.5)
6.1.1.2. Blackberry Messenger (Phiên bản 5.0.2.12 cài từ Browser)

6.1.2. Facebook

6.1.3.1. Facebook v1.6.0.21
6.1.3.2. Facebook v1.9.0.20

6.1.3. Blackberry App World
6.1.4. Yahoo Messenger (Phiên bản 2.5.69 cài từ Browser)
6.1.5. Google Talk (Phiên bản 2.5.69 cài từ Browser)
6.1.6. AOL Instant Messenger (Phiên bản 2.5.69 cài từ Browser)
6.1.7. Windows Live Messenger (Phiên bản 2.5.69 cài từ Browser)


6.2 Thủ thuật / Sử dụng
6.2.1. Muốn xóa bỏ icon Blackberry HELP!
6.2.2. Muốn xóa bỏ icon Google Talk


Thông tin chung cần lưu ý
1. Phần mềm cài qua OTA
2. Khắc phục lỗi "Uncaught exception:java.lang.NullPointerException" của IM+ do đụng Servicebook có Smartmail
3. Khắc phục lỗi phần mềm sau khi cài
4. Tự động mất App
5. Add cod bằng Tool
6. Kích hoạt Engineering Screen
7. Muốn hiển thị theme cài đặt bên ngoài
8. Khắc phục lỗi nếu BB báo yêu cầu chấp nhận mạng yếu khi vào trình duyệt web
9. Hiện tượng tự động trở về thông số mặc định của font BBCapital với Size, Style, Smoothing... sau khi reset lại
10. Khi uprom, trong máy tính nên chỉ có 1 bản rom cho dòng máy cần up
11. Kích hoạt Language để Autotext hiển thị
12. Không nên vừa uprom vừa cài soft
13. Autotext
14. Whatsapp
15. Limitime
16. Browser, khi bấm B
17. Rút tủy từ xương cho Ringtones
18. Thực hiện tương tự đối với rút tủy cho Picture

Điều kiện chung

Đánh giá thời lượng sử dụng pin cho các chế độ Rom – Hybrid,Tối ưu,Nguyên bản
BlackBerry Desktop Manager - Tất cả phiên bản cuối cùng của từng Version
Bộ sưu tập toàn bộ bản rom gốc dành cho 8700 - OS4.5 từ trước đến nay
Blackberry OS Version Tracker ~ Tất cả các bản ROM của các nhà mạng
Hướng dẫn kiểm tra OS (hệ điều hành) của Blackberry trên máy ảo
Tăng dung lượng cho Blackberry OS 4.5 - 81x0, 83x0, 8700, 88x0
Tàng Kinh Các
...
...
...
Chương1: Rom gốc dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
...
Các bản rom mà anh em nhờ mình tối ưu giúp, đều được up lên Mediafire để anh em khác tiện download về. Hầu hết đây là các bản rom anh em đánh giá cao về mức độ ổn định và pin.

1.1. Rom gốc
==================================================
1.1.1. Đối với dòng 81x0 (Rom gốc)
- 8100-v4.5.0.69 ---> Link: http://www.mediafire.com/?1oe7qbkrbrib8rv
- 8100-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?3ec3vl5gl53rsfn
- 8100-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?nszo3cbfsysldy4
- 8100-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?8g73u4u79p6d7k3

- 8110-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?e1na1474d6cedc5

- 8120-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?lrp7r51eb877gwt

==================================================
1.1.2. Đối với dòng 83x0 (Rom gốc)
- 8300-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?9mxqondf8q753k8
- 8300-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?xmc6a5ol2aya51e
- 8300-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?s5qfif54nsftnkp

- 8310-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?w5lpnesuxcaf9ea
- 8310-v4.5.0.124 ---> Link: http://www.mediafire.com/?7t7g7mvbwd0qdzl
- 8310-v4.5.0.161 ---> Link: http://www.mediafire.com/?l8tt3955c0yjxw8
- 8310-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?yombihgm2wk66w8
- 8310-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?c38uuuj3cjrrbr2
- 8310-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?dfppp16kes5q0ua
- 8310-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?49vh0xdcwl6lp15

- 8320-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?9ctebxxzfrbq4n2
- 8320-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ik37s2fu9ve6uu8
- 8320-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?zalcyl38o3bj2up
- 8320-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?79plkflx8wk53fk

==================================================
1.1.3. Đối với dòng 8700 (Rom gốc)
- 8700-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?vz2g19710rhvark
- 8700-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?wxdmwwxshguus4o
- 8700-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?h413i8zt421t3ht
- 8700-v4.5.0.181 ---> Link: http://www.mediafire.com/?6vu56c6lhkt6e3r
- 8700-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?4pdqi07ldep195l
- 8700-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?hyy6cckxvpanpzc

Bộ sưu tập toàn bộ 22 bản ROM từ trước tới nay: http://www.tinhte.vn/blackberry-dong-87xx-177/8700-os-4-5-bo-suu-tap-toan-bo-22-ban-rom-tu-truoc-toi-nay-590118/

==================================================
1.1.4. Đối với dòng 88x0 (Rom gốc)
- 8800-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?c2tbmeflp51zt5l
- 8800-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?3f6633iujtf2fqs
- 8800-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ntpgeecm5qitpp1

- 8820-v4.5.0.139 ---> Link: http://www.mediafire.com/?jrew9j15mminanc
- 8820-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?cqn98quxj7wda62
- 8820-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?y85jltse486b2r8
- 8820-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?c436m2k2m4yxw17

- 8830-v4.5.0.135 ---> Link: http://www.mediafire.com/?x387eha3xgv5rx7
- 8830-v4.5.0.175 ---> Link: http://www.mediafire.com/?1jpmix4cbfe6s7g
- 8830-v4.5.0.186 ---> Link: http://www.mediafire.com/?c6g5969t9443y2e

==================================================
1.2. Các Server download Rom gốc:
1.2.1. RIM:
- http://www.blackberryfaq.com/index.php/BlackBerry_Operating_System_Downloads
- http://us.blackberry.com/support/downloads/download_sites.jsp
1.2.2. Blackberry OS Version Tracker: http://berryshout.com/

==================================================
1.3. Hướng dẫn thực hiện uprom:
1 _ Cài file hệ điều hành .exe (ROM) của BB mới tải về.
2 _ Xóa tập tin C:\Progam Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\Vendor.xml
3 _ Chạy chương trình C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\Loader.exe
4 _ Tháo pin ra khỏi máy Blackberry
5 _ Nối với máy tính, máy tính sẽ nhận ra mã pin của máy.
6 _ Nhấn nút Next cho đến khi xuất hiện bảng phần mềm đi kèm theo ROM OS đó, có thể chọn những phần mềm đi kèm để cài vô máy.
7 _ Máy sẽ tự động làm hết hàng thứ 1: Load JVM and system software.
8 _ Khi máy chạy qua hàng thứ hai: Wait for device initialization ta bỏ pin vào máy và không để cho pin tuột ra ngoài. Lúc này trên máy BB có thể báo lỗi gì đó, đừng quan tâm.
9 _ Máy sẽ tự động chạy hết các bước còn lại cho đến khi hoàn thành. Bước Wait for device initialization sẽ khá lâu, mất khoảng 15 phút.
10 _ Nhấn nút Close để hoàn tất quá trình cài đặt
(Trích hướng dẫn từ bài của anh Cuhiep)
...
...
...
Chương2: Tối ưu dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
...
Việc tối ưu hay còn gọi là xóa bỏ đi những file cod không cần thiết từ rom gốc là điều nên cần khi uprom với mong muốn File Free nhiều, máy chạy mượtổn định cũng như vẫn đảm bảo tương thích với các phần mềm cài vào.

==================================================
Chia sẻ file bat giúp tối ưu nhanh: http://www.tinhte.vn/thay-doi-nang-cap-os-rom-113/tang-dung-luong-cho-blackberry-os-4-5-81x0-83x0-8700-88x0-605285/
==================================================

2.1. Tối ưu
==================================================
2.1.1. Đối với dòng 81x0 (Tối ưu)
- 8100-v4.5.0.69 ---> Link: http://www.mediafire.com/?6slc996lek71ew9
- 8100-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?1odfcgvyadxzn6s
- 8100-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?evwyzxryoinpib5
- 8100-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?n2anhfifghcgd37

- 8110-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?2wy82cw28j4m73g

- 8120-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?r4r6bn1ase9yt11

==================================================
2.1.2. Đối với dòng 83x0 (Tối ưu)
- 8300-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?katl4cnsmaqv1xt
- 8300-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?88y5an4lflotb04
- 8300-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?7qe8yi3ctymxcta

- 8310-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?lb007800dqvmcfa
- 8310-v4.5.0.124 ---> Link: http://www.mediafire.com/?z99r92kjejbc3y2
- 8310-v4.5.0.161 ---> Link: http://www.mediafire.com/?0u33lf7j8i9ck1z
- 8310-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?5pjuwz996i6diqm
- 8310-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?13s1crgdcyexyel
- 8310-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ic8fq83jut4850c
- 8310-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?96i9347z6fzkfpu

- 8320-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?2pprza5wth90o5x
- 8320-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?975c1cv0pi534ok
- 8320-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?rcmtj96319aa2ld
- 8320-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?29vpubbm31apvx0

==================================================
2.1.3. Đối với dòng 8700 (Tối ưu)
- 8700-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?qejd9av2i7lf2xo
- 8700-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?7777v464gzeo0ek
- 8700-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?29kibsudy51k6ha
- 8700-v4.5.0.181 ---> Link: http://www.mediafire.com/?nuvis437hsoqho6
- 8700-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?1jsf45jatbkzh91
- 8700-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?b2jymtunl7xswxq

==================================================
2.1.4. Đối với dòng 88x0 (Tối ưu)
- 8800-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?3019awi75xbzsrx
- 8800-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?z933pvyjh0w2k2d
- 8800-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?mb5cgliauc8btkw

- 8820-v4.5.0.139 ---> Link: http://www.mediafire.com/?gqwomod4975aag8
- 8820-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?01j7d69bvpzmvy1
- 8820-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?jw3h4vu8d8yymes
- 8820-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?qi5dn7bg3jk3jb7

- 8830-v4.5.0.135 ---> Link: http://www.mediafire.com/?c1oku8tg1b8jwi9
- 8830-v4.5.0.175 ---> Link: http://www.mediafire.com/?x3zybjbt12vwz5w
- 8830-v4.5.0.186 ---> Link: http://www.mediafire.com/?gs44kkdi7h3zqls

==================================================
2.2. File free khi uprom tối ưu:
- 8100: File free sau khi tối ưu là 42.4 Mb --> Cám ơn bác seto040491 đã cho mượn máy để kiểm tra
- 8110: File free sau khi tối ưu là 36.3 Mb --> Cám ơn bác sadbanme đã cung cấp thông tin
- 8120: File free sau khi tối ưu là 33.9 Mb --> Cám ơn bác babe_toy đã cung cấp thông tin

- 8300: File free sau khi tối ưu là 36.8 Mb --> Không nhớ bác nào trước đây đã cung cấp thông tin
- 8310: File free sau khi tối ưu là 36.5 Mb --> Mình kiểm tra
- 8320: File free sau khi tối ưu là 36.6 Mb --> Cám ơn bác thipm2020 đã cung cấp thông tin

- 8700: File free sau khi tối ưu là 45.5 Mb --> Mình kiểm tra

- 8800: File free sau khi tối ưu là 40.0 Mb --> Cám ơn bác td051190suphu_kid đã cung cấp thông tin
- 8820: File free sau khi tối ưu là 38.7 Mb --> Cám ơn bác huytk1 đã cung cấp thông tin
- 8830: File free sau khi tối ưu là 26.7 Mb --> Cám ơn bác killer_blackberrybbtn đã cung cấp thông tin
...
==================================================
2.3. Java tối ưu bao gồm các thư mục sau:
+ - Facebook ---> Muốn sử dụng Facebook App thì di chuyển các file cod này ra bên ngoài.
+ - Memo ---> Muốn sử dụng Memo App thì di chuyển file cod này ra bên ngoài.
+ - SB (Viettel) ---> Muốn tự động load SB khi dùng mạng Viettel (chỉ đối với rom 4.5.0.188 các dòng) thì di chuyển file cod này ra bên ngoài.
+ - Task ---> Muốn sử dụng Task App thì di chuyển file cod này ra bên ngoài.
+ - Theme ---> Muốn sử dụng theme cài đặt bên ngoài thì di chuyển các file cod này ra bên ngoài.
+ - UK English ---> Muốn dùng bộ gõ sử dụng English UK thì di chuyển các file cod này ra bên ngoài.
-Removed_by_phannhannghia ---> Các file cod đã được loại bỏ để tối ưu.
Toàn bộ các file đã tối ưu nằm ở bên ngoài các thư mục trên.

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà anh em tự thêm bớt file cod ở các thư mục "+ - ..." , "-Removed_by_phannhannghia" hay các file bên ngoài khi uprom hay update rom.

Có thể dùng các tool với hỗ trợ chức năng Add cod (như vnbbUtils, ...) để thêm các file cod cần thiết vào máy.

==================================================
2.4. Thông tin lưu ý:
1. File net_rim_bb_sbinjector_lib.cod của bản rom 4.5.0.188 các dòng mục đích tự load SB của mạng Viettel. Anh em có thể dùng file cod này của bản rom 4.5.0.188 thay thế cho các bản rom thấp hơn để có thể tự load SB của mạng Viettel. Còn nếu không có nhu cầu dùng thì có thể bỏ để tối ưu được 1.8Mb.

2. Về Autotext, hiện có 2 trường phái xây dựng bộ gõ trên English UKEnglish US. Nếu anh em dùng bộ gõ English UK thì phải thêm các file GB vào. Còn anh em dùng bộ gõ English US thì không cần, tối ưu được các file GB này.

==================================================
2.5. Hướng dẫn thực hiện uprom:
1 _ Backup dữ liệu và phần mềm trong máy bằng BDM hay vnbbUtils
2 _ Download và cài đặt bản rom 4.5 nguyên bản vào máy tính
3 _ Download đúng thư mục tối ưu so với bản rom đã cài trong máy và bung nén thư mục tối ưu trên máy tính bằng phần mềm giải nén
4 _ Delete / Move toàn bộ file trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\Shared\Loader Files\xxxx-v4.5.0.xxx_Px.x.x.xxx\Java
5 _ Copy các file cod từ thư mục tối ưu đã bung nén ở trên và tùy theo nhu cầu sử dụng mà thêm bớt các file cod khác vào thư mục Java
6 _ Xóa tập tin C:\Progam Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\Vendor.xml
7 _ Thực hiện uprom bình thường theo hướng dẫn ở phần I
8 _ Have fun!

Lưu ý: Một số anh em thực hiện bước 5 copy sai thư mục tối ưu thì sẽ bị lỗi 507 do Java thiếu file cod để hình thành nên OS. Mong chú ý dùm!
...
...
...
Chương3: Bộ xương khô dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
...
Để loại bỏ những thứ không cần thiết, hầu như không dùng tới, vậy tại sao lại không sử dụng Rom Bộ xương khô.

Việc tối ưu thêm các file cod để trở thành bộ xương khô với mong muốn File Free nhiều hơn, mà vẫn tương thích với các phần mềm.

==================================================
Chia sẻ file bat giúp bộ xương khô nhanh: http://www.tinhte.vn/thay-doi-nang-cap-os-rom-113/tang-dung-luong-cho-blackberry-os-4-5-81x0-83x0-8700-88x0-605285/
==================================================

3.1. Bộ xương khô
==================================================
3.1.1. Đối với dòng 81x0 (Bộ xương khô)
- 8100-v4.5.0.69 ---> Link: http://www.mediafire.com/?jnz3re5von6asan
- 8100-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?7lt80z9g8tfcx5c
- 8100-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?4s7hfk1zo3ag3dz
- 8100-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?gv92qqnrf42dmym

- 8110-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?r47yd8x315arx5d

- 8120-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?eloi5h7v6cnv9oo

==================================================
3.1.2. Đối với dòng 83x0 (Bộ xương khô)
- 8300-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?nl1zsto1dofnsyd
- 8300-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?5c4dmihcxddtgxu
- 8300-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?cyg8k9v5mbdflpf

- 8310-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?fpp4e92frby5fs4
- 8310-v4.5.0.124 ---> Link: http://www.mediafire.com/?wdus0s5utw9lens
- 8310-v4.5.0.161 ---> Link: http://www.mediafire.com/?7p12ecd1eah77hw
- 8310-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?xpxvn6486qhcdqn
- 8310-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?k25trucn8agkywx
- 8310-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ew1m1v7f5p0eut9
- 8310-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?wmfcq6ukd674xp2

- 8320-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?vx11595todsv74a
- 8320-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?2me2a4523f1j326
- 8320-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?3z1rwf9187f1e1o
- 8320-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?d7er2rljc28zdb6

==================================================
3.1.3. Đối với dòng 8700 (Bộ xương khô)
- 8700-v4.5.0.55 ---> Link: http://www.mediafire.com/?8kltrzhr7b6suyc
- 8700-v4.5.0.162 ---> Link: http://www.mediafire.com/?qyjnvxjkryset3p
- 8700-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?2i9daqhr7ba61az
- 8700-v4.5.0.181 ---> Link: http://www.mediafire.com/?w4ddmw75vuveg4m
- 8700-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?61y9hn0x1vzma93
- 8700-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?rq5ekbu9nvug973

==================================================
3.1.4. Đối với dòng 88x0 (Bộ xương khô)
- 8800-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ztdzoaa2ai14noa
- 8800-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?br2u4xqprt24upd
- 8800-v4.5.0.188 ---> Link: http://www.mediafire.com/?wq847ka9030jfwa

- 8820-v4.5.0.139 ---> Link: http://www.mediafire.com/?pe9x7erzz2j4z90
- 8820-v4.5.0.174 ---> Link: http://www.mediafire.com/?env2dswiw6imz7a
- 8820-v4.5.0.182 ---> Link: http://www.mediafire.com/?b0aqtdg3mb3aymd
- 8820-v4.5.0.187 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ffinjlnxb1d0gjf

- 8830-v4.5.0.135 ---> Link: http://www.mediafire.com/?ae74idrsc13qj3r
- 8830-v4.5.0.175 ---> Link: http://www.mediafire.com/?k04rrh9vrxfbcrd
- 8830-v4.5.0.186 ---> Link: http://www.mediafire.com/?p2ez6le6e8bxro5

==================================================
3.2. File free khi uprom Bộ xương khô:
- 8100: File free sau khi bộ xương khô là 44.1 Mb --> Cám ơn bác fired211010 đã cung cấp thông tin
- 8110: File free sau khi bộ xương khô là 39.2 Mb --> Cám ơn bác sadbanme đã cung cấp thông tin
- 8120: File free sau khi bộ xương khô là xxx Mb

- 8300: File free sau khi bộ xương khô là xxx Mb
- 8310: File free sau khi bộ xương khô là 37.9 Mb --> Cám ơn bác S0ulkent đã cung cấp thông tin
- 8320: File free sau khi bộ xương khô là 35.4 Mb --> Cám ơn bác eragon1322 đã cung cấp thông tin

- 8700: File free sau khi bộ xương khô là 47.3 Mb --> Mình kiểm tra
...
- 8800: File free sau khi bộ xương khô là 43.0 Mb --> Cám ơn bác ngocdai102 đã cung cấp thông tin
- 8820: File free sau khi bộ xương khô là 40.9 Mb --> Cám ơn bác pttptuan / huycuong91 đã cung cấp thông tin
- 8830: File free sau khi bộ xương khô là 30.0 Mb --> Cám ơn bác vantoan84 đã cung cấp thông tin
.........
==================================================
3.3. Hướng dẫn thực hiện uprom:
1 _ Backup dữ liệu và phần mềm trong máy bằng BDM hay vnbbUtils
2 _ Download và cài đặt bản rom 4.5 nguyên bản vào máy tính
3 _ Download đúng thư mục Bộ xương khô so với bản rom đã cài trong máy và bung nén thư mục Bộ xương khô trên máy tính bằng phần mềm giải nén
4 _ Download và giải nén thư mục Hybrid - Bộ xương khô (Nếu muốn dùng Hybrid)
5 _ Delete / Move toàn bộ file trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\Shared\Loader Files\xxxx-v4.5.0.xxx_Px.x.x.xxx\Java
6 _ Copy các file cod từ thư mục Bộ xương khô đã bung nén ở trên và tùy theo nhu cầu sử dụng mà thêm bớt các file cod khác vào thư mục Java
7 _ Copy đè chồng toàn bộ file cod trong thư mục Hybrid - Bộ xương khô vào thư mục Java (Nếu muốn dùng Hybrid)
8 _ Xóa tập tin C:\Progam Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\Vendor.xml
9 _ Thực hiện uprom bình thường theo hướng dẫn ở phần I
10 _ Have fun!

Lưu ý: Một số anh em thực hiện bỏ qua bước 6 thì sẽ bị lỗi 507 do Java thiếu file cod để hình thành nên OS. Mong chú ý dùm!
...
...
...
Chương4: Rút tủy dành cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0
...
Tùy theo nhu cầu sử dụng mà anh em có thể Rút Tủy từ Tối Ưu hay Bộ Xương Khô

4.1. File cod dành cho APP
==================================================
4.1.1. Memo --> Sẽ không sử dụng được Memo App
- net_rim_bb_memo_app

4.1.2. Task ---> Sẽ không sử dụng được Task App
- net_rim_bb_task_app

4.1.3. Alarm --> Sẽ không có Alarm App
- net_rim_bb_alarm_app

4.1.4. Calculator --> Sẽ không có Calculator App
- net_rim_bb_standardcalculator_app

4.1.5. Voice Notes Recorder --> Sẽ không có Voice Notes Recorder App
- net_rim_bb_voicenotesrecorder

4.1.6. Voice Activated Dialing -->Sẽ không có VAD và không vào được Option - About (Chỉ đối với các dòng BB có VAD)
- net_rim_vad
- net_rim_vad_engine_resource__en_US
- net_rim_vad_resource
- net_rim_vad_resource__en

4.1.7. Media --> Sẽ không có Media App
- net_rim_bb_file_explorer
- net_rim_bb_fileindexservice
- net_rim_bb_medialibrary

4.1.8. Camera --> Sẽ không dùng được Camera
- net_rim_bb_camera.cod

4.1.9. Video Camera --> Sẽ không dùng được Video Camera
- net_rim_bb_videorecorder.cod

4.1.10. Passwordkeeper --> Sẽ không dùng được Passwordkeeper
- net_rim_bb_passwordkeeper.cod
- net_rim_bb_passwordkeeper_resource.cod
- net_rim_bb_passwordkeeper_resource__en.cod

4.1.11. Media Player--> Sẽ không dùng được Media Player
- net_rim_bb_medialibraryplayer.cod

4.1.12. Media Record--> Sẽ không dùng được Media Camera
- net_rim_bb_mediarecorder.cod

==================================================

4.2. File cod dành cho Chức năng
==================================================
4.2.1. Help me! hay Engineering Screen --> Sẽ không vào được Help me! hay Engineering Screen khi bấm ALT+CAP+H hay ALT+EACE
- net_rim_escreen_app

4.2.2. Event Log Viewer --> Sẽ không vào Event Log khi bấm ALT + LGLG
- net_rim_event_log_viewer_app

4.2.3. TCP --> Sẽ không vào được Option-Advanced Option-TCP
- net_rim_tcp_options.cod
Nên cài đặt Browser xong rồi bỏ file cod bằng VnbbUtils.

4.2.4. Font --> Xóa file cod nào thì mất những font đó và còn lại font tương ứng file cod kia ở Option-Screen/Keyboard
- net_rim_font_latin_truetype.cod: alpha sans và alpha serif
- net_rim_font_european_sff.cod: capitals, casual, clarity, condensed, millbank, millbank tall, sanserif, sanserifsquare, serif, seriffixed
Trong máy phải có ít nhất 1 trong 2 file cod này.

4.2.5. Sim Phone Book --> Sẽ không hiển thị mục Sim Phone Book trong Address Book để chép danh bạ từ sim vào máy
- net_rim_bb_simphonebook
- net_rim_bb_addressbook_simapp

4.2.6. Memory Cleaning --> Sẽ không có chức năng Memory Cleaning ở Option - Sercurity Options
- net_rim_bb_mc_app

4.2.7. Device Self Test --> Sẽ không có Device Self Test App khi vào Option - Status bấm "test"
- net_rim_bb_device_selftest

4.2.8. Language --> Sẽ không có Language trong Option
- net_rim_platformapps_resource__en_US
- net_rim_platform_im_resource__en_US
- net_rim_platform_resource__en_US

4.2.9. UK English ---> Sẽ không sử dụng được bộ gõ sử dụng English UK
- net_rim_bb_resource__en_GB
- net_rim_platform_im_resource__en_GB
- net_rim_platform_resource__en_GB
- net_rim_platformapps_resource__en_GB

4.2.10. Theme ---> Sẽ không sử dụng được theme cài đặt bên ngoài
- net_rim_theme_bbdimension_icon
- net_rim_theme_bbdimension_today
- net_rim_theme_bbdimension_l

==================================================

4.3. File cod dành cho Nâng cao: Rút tủy từ Bộ Xương Khô
==================================================
4.3.1. API
- net_rim_bbapi_browser --> Sẽ không cài được một số phần mềm như BBM5, Weather, Smartmail, Google Sync, DDict...
- net_rim_bbapi_menuitem.cod --> Sẽ không cài được một số phần mềm như BBM5, Addonis, Beejive, Im+, iSendIt...
- net_rim_bbapi_options --> Sẽ không cài được một số phần mềm như BBM5, Addonis, Autolock...
- net_rim_bbapi_stringpattern.cod --> Sẽ không cài được một số phần mềm như BBM5, OperaMini đối với một số dòng (BB 8700 và 8310 có thể bỏ, 88 không thể bỏ)
Lưu ý: các file cod này có thể xóa bỏ phù hợp với một số dòng.

4.3.2. BIS
- net_rim_bb_lbs_api_2
- net_rim_bb_system_smileys
- net_rim_bbapi_blackberrymessenger
- net_rim_bbapi_browser
- net_rim_bbapi_menuitem
- net_rim_bbapi_options
- net_rim_bbapi_stringpattern
- net_rim_crypto_3
- net_rim_crypto_keystore_browser
- net_rim_crypto_pgp
- net_rim_crypto_resource
- net_rim_jaxrpc

Và một số file liên quan khác

4.3.3. Một số file khác
- net_rim_app_manager_console.cod
- net_rim_bb_applicationdelivery.cod
- net_rim_bb_calendar_ota.cod
- net_rim_bb_crypto_api.cod
- net_rim_bb_phone_entry.cod
- net_rim_ecmascript_resource.cod
- net_rim_ecmascript_resource__en.cod
- net_rim_platformapps_resource.cod
- net_rim_plazmic_mediaengine_bundle.cod
- net_rim_plazmic_mediaengine_pme02.cod
- net_rim_runtime_resource.cod
- net_rim_tid_core.cod


Lưu ý:
- Các file cod này có thể xóa bỏ chỉ phù hợp với một số dòng.
...
...
...
Chương5: Hybrid OS4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.0 dành cho OS4.5 dòng BB 81x0,83x0,8700,88x0
...
Trào lưu dùng bản rom Hybrid cho Blackberry ngày càng lớn mạnh. Với việc ra đời OS 7.0, 6.1, 6.0 cho các dòng cao cấp, hiện nay đã có thể thực hiện hybrid cho OS 4.5 của các dòng Blackberry 81x0, 83x0, 8700, 88x0 với một số file cod của OS 7.0, 6.1, 6.0, cũng như của 5.0, 4.7, 4.6.

5.1. Hybrid
==================================================
5.1.1. Version 1: 54 file cod Hybrid
- OS 4.6: 13 file
- OS 5.0: 34 file
- OS 6.0: 7 file

==================================================
5.1.2. Version 2: 59 file cod Hybrid
- OS 4.6: 9 file
- OS 5.0: 4 file
- OS 6.0: 46 file (OS 6.0.0.203 - BB9670)

==================================================
5.1.3. Version 3: 75 file cod Hybrid
- OS 4.6: 9 file
- OS 5.0: 4 file
- OS 6.0: 62 file (OS 6.0.0.246 - BB9800)

Fix lỗi không dùng được Browser: Xoá bỏ file net_rim_wap.cod khi copy vào thư mục Java. Khi đó Ver 3.0 chỉ còn lại 74 file cod

==================================================
5.1.4. Version 4.1: 71 file cod Hybrid
- OS 4.6: 9 file
- OS 5.0: 4 file
- OS 6.0: 58 file (OS 6.0.0.285 - BB9780)

Fix lỗi không dùng được Photobucket Mobile khi dùng Ver 4.1: Xoá bỏ file net_rim_bbapi_stringpattern.cod khi copy vào thư mục Java. Khi đó Ver 4.1 chỉ còn lại 70 file cod

5.1.4.1. Đánh giá kết quả từ các anh em: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-21

==================================================
5.1.5. Version 5.1: 70 file cod Hybrid
- OS 4.6: 9 file (OS 4.6.1.320 - BB8520)
- OS 5.0: 4 file (OS 5.0.0.1036 - BB8520)
- OS 6.0: 57 file (OS 6.0.0.359 - BB9780)

5.1.5.1. Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 5.1) - Bo xuong kho
---> Link: http://www.mediafire.com/?f757gwc0869twdi

5.1.5.2. Đánh giá kết quả từ anh em: Link: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-52

==================================================
5.1.6. Version 6.1: 81 file cod Hybrid
- OS 4.6: 7 file (OS 4.6.1.320 - BB8520)
- OS 4.7: 8 file (OS 4.7.1.42 - BB9630)
- OS 5.0: 5 file (OS 5.0.0.1049 - BB9000)
- OS 6.0: 61 file (OS 6.0.0.359/448 - BB9780)

5.1.6.1. Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 6.1) - Bo xuong kho
---> Link: http://www.mediafire.com/?0b1a1k1od7kjgj1

5.1.6.2. Đánh giá kết quả từ anh em: Link: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-81

==================================================
5.1.7. Version 7.2 : 80 file cod Hybrid
- OS 4.6: 7 file (4.6.1.322 - BB8230)
- OS 4.7: 8 file (4.7.1.65 - BB9630)
- OS 5.0: 5 file (5.0.0.1068 - BB9520)
- OS 6.0: 5 file (6.0.0.450 - BB9800 + 6.0.0.526 - BB9780)
- OS 6.1: 55 file (6.1.0.7- Curve Sedona + 6.1.0.44 - BB9850)

5.1.7.1. Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 7.2) - Bo xuong kho
---> Link: http://www.mediafire.com/?cz94qt5o2vtotye

5.1.7.2. Đánh giá kết quả từ anh em: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-109

==================================================
5.1.8. Version 8.0 : 80 file cod Hybrid
- OS 4.6: 7 file (4.6.1.322 - BB8230)
- OS 4.7: 8 file (4.7.1.65 - BB9630)
- OS 5.0: 5 file (5.0.0.1077 - BB9520)
- OS 6.0: 5 file (6.0.0.450 - BB9800 + 6.0.0.576 - BB9700)
- OS 6.1: 2 file (6.1.0.7 - Curve Sedona + 6.1.0.44 - BB9850)
- OS 7.0: 53 file (7.0.0.100 - BB9350_9370)

5.1.8.1. Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 8.0) - Bo xuong kho
---> Link: http://www.mediafire.com/?6d6salivcbqv2n2

5.1.8.2. Đánh giá kết quả từ anh em: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-127

==================================================
5.1.9. Version 9.0 : 80 file cod Hybrid
- OS 4.6: 7 file (4.6.1.322 - BB8230)
- OS 4.7: 8 file (4.7.1.65 - BB9630)
- OS 5.0: 5 file (5.0.0.1082 - BB9550)
- OS 6.0: 5 file (6.0.0.450 - BB9800 + 6.0.0.723 - BB9780)
- OS 6.1: 2 file (6.1.0.7 - Curve Sedona + 6.1.0.44 - BB9850)
- OS 7.1: 53 file (7.1.0.163 - 9930)

5.1.9.1. Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.1 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 9.0) - Bo xuong kho
---> Link: http://www.mediafire.com/?33u894q4v8k4m4q

5.1.9.2. Đánh giá kết quả từ anh em: http://www.tinhte.vn/threads/484476/page-180

=================================================
5.2. Hướng dẫn thực hiện uprom:
1 _ Backup dữ liệu và phần mềm trong máy bằng BDM hay vnbbUtils
2 _ Download và cài đặt bản rom 4.5 nguyên bản vào máy tính
3 _ Download đúng thư mục tối ưu so với bản rom đã cài trong máy và bung nén thư mục tối ưu trên máy tính bằng phần mềm giải nén
4 _ Download và giải nén thư mục Hybrid 4.6+5.0+6.0 Version mới nhất ở file đính kèm
5 _ Delete / Move toàn bộ file trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\Shared\Loader Files\xxxx-v4.5.0.xxx_Px.x.x.xxx\Java
6 _ Copy các file cod từ thư mục tối ưu đã bung nén ở trên và tùy theo nhu cầu sử dụng mà thêm bớt các file cod khác vào thư mục Java
7 _ Copy đè chồng toàn bộ file cod trong thư mục Hybrid 4.6+5.0+6.0 vào thư mục Java
8 _ Xóa tập tin C:\Progam Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\Vendor.xml
9 _ Thực hiện uprom bình thường theo hướng dẫn ở phần I
10 _ Have fun!

Lưu ý: Một số anh em thực hiện bỏ qua bước 6 thì sẽ bị lỗi 507 do Java thiếu file cod để hình thành nên OS. Mong chú ý dùm!

5.3. Hướng dẫn thực hiện uprom bằng video:Cách thức thực hiện giống cho uprom với Bộ xương khô + Hybrid
...
...
...
Chương6: BIS / BES
...
ROM Tối ưu / Bộ xương khô / Rút tủy hay kết hợp với Hybrid thì đều dùng được với BIS / BES nếu anh em thêm vào file cod tương ứng với App dùng cho những chức năng BIS / BES

Tùy theo từng mục đích sử dụng App mà từ ROM Tối ưu, Bộ xương khô, Hybrid anh em thêm các file cod sau từ Java gốc:

6.1. Thông tin về các file cod dành cho ROM sử dụng BIS / BES
6.1.1. Blackberry Messenger
6.1.1.1 Blackberry Messenger (Phiên bản của Rom gốc OS 4.5). Thêm các file cod từ ROM gốc sau:
- net_rim_bb_qm_peer
- net_rim_bb_qm_peer_resource_en
- net_rim_bb_system_smileys
- net_rim_bbapi_blackberrymessenger

6.1.1.2. Blackberry Messenger (Phiên bản 5.0.2.12). Thêm các file cod từ ROM gốc sau:
- net_rim_crypto_3
- net_rim_crypto_keystore_browser
- net_rim_crypto_resource
- net_rim_bb_lbs_api_2
- net_rim_bb_system_smileys
- net_rim_bbapi_blackberrymessenger
- net_rim_bbapi_browser
- net_rim_bbapi_menuitem
- net_rim_bbapi_options
- net_rim_bbapi_stringpattern

Blackberry Messenger v5.0.2.12 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?z2w5en5rqpzzhgb

6.1.2. Facebook.
6.1.2.1. Facebook v1.6.0.21 Thêm các file cod từ ROM gốc sau:
- net_rim_bis_client
- net_rim_bis_client__en
- net_rim_bis_launch
- net_rim_bis_lib

Facebook v1.6.0.21 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?pfgp5c25vsha715

Lưu ý:Vẫn có thể xài với GPRS

6.1.2.2. Facebook v1.9.0.20 Thêm các file cod từ ROM gốc sau:
- net_rim_crypto_3
- net_rim_crypto_keystore_browser
- net_rim_crypto_resource
- net_rim_bb_lbs_api_2
- net_rim_bb_system_smileys
- net_rim_bbapi_browser
- net_rim_bbapi_menuitem
- net_rim_bbapi_options
- net_rim_bbapi_stringpattern

Facebook v1.9.0.20 - OS4.5: http://www.mediafire.com/?03sqvp14oqvs0fg

Lưu ý: Facebook v2.0 chỉ hỗ trợ OS 4.6 trở lên.

6.1.3. Blackberry App World. Thêm các file cod từ ROM gốc sau:
- net_rim_crypto_pgp
- net_rim_jaxrpc

BlackBerry App World v2.1.4.9 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?j4ye3ucfr998eyx

Lưu ý: Blackberry App World is not available on devices with trackwheels

6.1.4. Yahoo Messenger (Phiên bản 2.5.69)(Không cần thêm file nào cả)
Yahoo Messenger v2.5.69 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?drz9xf43a0x6fye

6.1.5. Google Talk (Phiên bản 2.5.69)(Không cần thêm file nào cả)
Google Talk v2.5.69 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?dq8racd007rmhkm

6.1.6. AOL Instant Messenger (Phiên bản 2.5.69)(Không cần thêm file nào cả)
AOL Instant Messenger v2.5.69 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?ihoh7awwlctj64e

6.1.7. Windows Live Messenger (Phiên bản 2.5.69)(Không cần thêm file nào cả)
Windows Live Messenger v2.5.69 - OS 4.5: http://www.mediafire.com/?nzyry47n8nxjx1k

Lưu ý: Một số App trên vẫn chưa thể dùng được ở VN, mặc dù Blackberry vẫn có BIS, do RIM chưa hỗ trợ. Nhưng mình vẫn cập nhật file cod liên quan để anh em tiện theo dõi.

6.2 Thủ thuật / Sử dụng

6.2.1. Muốn xóa bỏ icon Blackberry HELP!
Vào SB, xóa bỏ Blackberry HELP! [BrowserCofig]
Nhưng sẽ có lại sau khi reset do tự động cập nhật SB lại. Nên ẩn đi là được.

6.2.2. Muốn xóa bỏ icon Google Talk
Vào SB xóa bỏ Google Talk Download [BrowserCofig]
Nhưng sẽ có lại sau khi reset do tự động cập nhật SB lại. Nên ẩn đi là được.
.........
..........

..................
Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 dành cho OS 4.5 của các dòng 83,87,88.zip
Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81,83,87,88 (Ver. 2.0).zip
Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81,83,87,88 (Ver. 3.0).zip
Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81,83,87,88 (Ver. 4.1).zip
Hybrid OS 4.6+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81,83,87,88 (Ver. 5.1).zip
Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 6.1).zip
Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 7.2).zip
Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.0 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 8.0).zip
Hybrid OS 4.6+4.7+5.0+6.0+6.1+7.1 danh cho OS 4.5 cua cac dong 81_83_87_88 (Ver. 9.0).zip
5.114 bình luận
Cám ơn bạn nhiều nhưng cái này chạy trên Rom base nào vậy bạn.
VD như 8820 hoặc 8320
Bản này có gì cải tiến không ta, tốc độ, độ hao pin, lướt web thế nào.
Bác cho chút cảm nhận với.
Thanks again
cùng câu hỏi như bro này luôn! vấn đề nhức nhối hiện nay của a e mà
Brisingr.PK
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không ai làm chuột bạch thì làm sao có đáp án được. anh em tinhte.vn có vẻ run rẩy trước vấn đề này.
choa choa, bên này cũng đã có bản rom mới ăn mừng trung thu rùi hoa. kiểu này mình phải up thử xem sao. bên 8100 đã có bản rom tuyệt vời rùi đấy. hiiiii😁
Bác chủ đã nói của các dòng , 83, 87, 88 rùi mà. Để mình làm chuột bách xem nào...

---------- Post added at 04:08 PM ---------- Previous post was at 04:06 PM ----------

Sao mình tải về mà Extract ra ko được nhỉ, hic
ttqminh1710
ĐẠI BÀNG
12 năm
ủa nguồn ở đâu vậy a, cho hỏi 882 thì up base rom nào lun😁

---------- Post added at 04:14 PM ---------- Previous post was at 04:11 PM ----------

file lỗi rùi:mad::mad:
cold214
TÍCH CỰC
12 năm
Nghĩa cho mình hỏi chút, Nghĩa đã test thử chưa? Và nếu có thể, Nghĩa cho mình biết nguồn gốc của những module hybrid này là ở đâu ko? Mình đang dùng OS 4.5.0.174 kết hợp Hybrid 4.6&5.0 cho em 8800 nhưng dùng nhiều nên vẫn muốn tăng thêm thời lượng pin nếu có thể. Vì vậy, rất mong được biết thêm nhiều thông tin về bộ module này vì trên google, cả các trang nước ngoài cũng ko có thông tin gì. Hay là do nghĩa tự làm ah 😃
Thanks Nghĩa ;)

---------- Post added at 07:50 PM ---------- Previous post was at 07:47 PM ----------

Bạn đổi những từ tiếng Việt có dấu thành tiếng Việt ko dấu là giải nén đc liền ;)
em dùng 8820 sau khi dùng thử 2 ngày đành ngậm ngùi quay lại rom gốc và cũng rút dc ra 1 số nhận xét ,nói chung là ngon ko bị các lỗi như ko cài dc app hay reset ji cả ,chạy các pm vù vù nhanh hơn hẳn rom gốc khởi động nhanh pin thì vẫn vậy ko thấy khá hơn ji cả chỉ thất vọng về browser vào mạng = edge thì chậm hơn hẳn nhiều luc con ko vào dc .còn = wifi thì ko hiểu sao em ko vào dc (cái này quan trọng nhất 😁 )
Rom base là OS4.5 nhé, dùng được cho các dòng 88-87-83
Có thể nói là hybrid luôn tốt hơn original. Tùy theo bản rom base mà bác tự cảm nhận.

---------- Post added at 09:31 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ----------

Extract vẫn bình thường mà. Đâu có sao đâu.

---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:31 PM ----------

882 base nào cũng được. Miễn sao là OS 4.5 thôi.
File download và giải nén vẫn bình thường. Có thể do chuơng trình giải nén trong máy tính của bác không hiểu tiếng Việt. Nếu vậy hãy bỏ dấu trước khi giải nén.

---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------

Mình đang dùng các file hybrid này trên 8700. Cảm nhận chạy mượt mà hơn.
Về các file cod hybrid này, mình tự gom lại.

---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ----------

Được cái này thì mất cái kia. Do xây dựng bản hybrid hoàn chỉnh không phải một sớm một chiều được. Chỉ nên thỏa mãn cái mình có hiện tại và mong muốn cải tiến hơn nữa mà thôi.
Bác nghĩa ơi em không thể nào chạy được WS em làm thêm MOD như bác bảo rồi mà không được em dung 87 bác ạ
Bác cho em hỏi . Em đang dùng 8310 Rogers , bây giờ em muốn cài Rom At&T thì icon Rogers có bị mất không bác ? Thank bác nhiều !
ngocdai102
ĐẠI BÀNG
11 năm
Vô tư đi đồng chí! Chỉ cần xóa file "vendor" trước khi up là được. Mình dùng 8800 của Orange UK nhưng có bao giờ up rom của nó đâu.Nhưng sau khi cài xong thì chỉ có các theme mặc định của BB thôi. Còn nếu bạn muốn hiển thị theme của Roger (sẽ có các icon của roger) thì đọc bài hiển thị theme ẩn nhé!Có trong diễn đàn rồi đó!
http://www.tinhte.vn/threads/13944/
bạn up kiểu tháo pin như a cuhiep hướng dẫn thì không sợ mất, thoải mái đi bạn à 😁
em làm chuột bạch vậy. Cảm ơn bác
cold214
TÍCH CỰC
12 năm
Vậy pin có cải tién nhiều ko Nghĩa ?
Về thời gian sử dụng pin, theo mình nghĩ phụ thuộc nhiều yếu tố như:
- Về phần mềm cài trong máy, rom base, cách thức cài đặt các pm, chỉnh các chế độ...
- Về phần cứng thì liên quan đến tình trạng máy, đặc biệt là pin
- Về cách thức sử dụng (hoster...)
- Chủ quan thì có các yếu tố trên, khách quan thì về nhà mạng, sóng bao phủ...
- ...
Nên mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Do vậy xin dành câu trả lời này cho anh em tinh tế để đánh giá một cách tổng thể và trực quan nhất về các file hybrid này.

Thanks!
hehe chưa test được nhiều mà thấy browse chập chờn.... ....! có lẽ tại bác dùng 6.0. đang test tiếp.
options2105
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cho hỏi tí, thằng này có cài được cho 8830s không nhỉ?
blue_sky
ĐẠI BÀNG
12 năm
bác chủ thớt cho e hỏi là h đã có ROM 4.5.0.188 rùi ah? e thấy mới có 4.5.0.182 thoi mà.........
Mình đã nói rõ rồi, các dòng 88x0 / 83x0 / 8700 đều được cả.

---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:45 PM ----------

Bác qua đây nhé http://www.tinhte.vn/threads/484209-8700-os-4.5.0.188-Java-toi-uu-Hybrid-OS-4.6-5.0-6.0
kính thưa bác chủ thớt ....! em đã test và tình hình là không hoàn thành nhiệm vụ :
em cài OS 4.5.188 của bác thì cài đc rồi nhưng vào Java xóa mấy thứ kia rồi cài Java 5.0 6.0 của bác vào thì máy thông báo là ko đc , em chuyêẻ sang
phương án khác là add mấy cái zip của bác thì nó không có đuôi alx nên em ( tí thì em làm chết con BB 8700g của em 😔 ) em phải cài
-OS 4.5 tối ưu+Hybrid 4.6&5.0 cho 87 ( bài này là bài của bác cold214 vào đấy à )
Thật sự mình không hiểu bác nói gì để giúp bác được.
1. Xóa mấy thứ kia ---> Là xóa gì? Bác xóa gì mà máy thông báo không được.
2. Add mấy cái zip mà không có đuôi alx ---> Xin thưa, bác giải nén, trong có file cod, up file lên diễn đàn tinhte thì phải up thế thôi. Người dùng khi download về phải dùng chuơng trình giải nén. Winrar hay 7zip gì cũng được bác nhé.
3. Tí thì làm chết con 8700 của bác ---> Mình chẳng làm gì để có thể làm chết con 8700 của bác được. Để có thể có nhưng file cod này, mình phải đầu tư thời gian, up đi up lại nhiều lần, mỗi ngày có thể up lên xuống 15-20 lần, nếu chết máy của mình thì mình chỉ biết hi sinh con 87 để vui chơi thôi.

Mọi thứ không thực hiện được giống người khác thì phải nghĩ đến hành động / cách làm của mình xem có đúng hay không đã, bác nhé.

Cám ơn bác đã quan tâm tới topic này.
Anh nghia thong cam. Chac ku nay moi tap choi bb day ma. Ac thay day file he thong(goi nhu the cho de hieu) toan la file cod lam j ma co file alx.( Sorry post tren 8800)
Raziel
CAO CẤP
12 năm
Đáng ra phải copy chồng lên những file trong thư mục Java thôi thì bạn lại xóa hết rồi copy vào . Hỏi sao không báo lỗi.

Tiên trách kỷ , hậu trách nhân 😃
em cảm ơn pác hý hý em toàn ấn vào shift +del thì nó del toàn bộ Java đúng là đoảng thật lúc em ấn shift +del xong past tệp hybri 4.6 + 5.0 +6.0 vào , rồi em app thì nó thông báo là thiếu net.rim.blackberry.xml 😃) ( nghe lời pác em chèn vào thế là app ngon rồi ) thank kiu pác
@phannhannghia Bác nghĩa ơi bác cho e hỏi cài Yahoo Messenger (Phiên bản 2.5.69) thế nào ạh?
hiện tai em đang test bản rom này theo đánh giá của em như sau
(rom đc cook trên os 4.5.175 và đã đc tối ưu)
rom chạy nhẹ nhàng mượt cho tới hôm nay là ngày thứ 3 vẫn chưa thấy hiện tương reset.
rom gốc nên đc tối ưu lại để kết hợp với các module bạn cung cấp để chạy mượt hơn.
pin của máy nhìn chung là ổn định đc 3,5 ngày mình xài cũng vừa vừa và có cài BATTERY PLUS.
browser 5.0 của bạn cung cấp chạy mượt và ổn định ko tới nỗi quá chậm( viettel tested).
đã cài sơ sơ 10 phần mềm và 10 cái theme nhưng vẫn mượt và ổn định.
ĐÂY LÀ VÀI DÒNG CẢM NHẬN CỦA MÌNH SẼ COMMENT TIẾP NẾU THẤY CÓ J MỚI.

TIẾC LÀ ROM NÀY KO KÍCH HOẠT E SCREEN ĐC TIẾC QUÁ
Thanks bác chia sẻ.
Về kích hoạt Engineer Screen, có thể bác nhập sai App Ver. Khi dùng Hybrid, Appver sẽ thay đổi, vd trong trường hợp này là 4.6.1.314 (465) (có khoảng trắng ở giữa)
đúng là app version bị thay đổi nhưng mình dùng multiinfo 3.0 beta của anh keeper build nó ko cho generate cái code unclock e screen bạn à nó cứ hiện là app version 4.5.175(....?) rùi ko cho sửa. bó tay thế là khỏi lấy code unclock lun.
Bác dùng vnbbUtils của Vnbb nhé. Đảm bảo được.
ok mình sẽ test ngay bây giờ sẽ comment kết quả cho bạn ngay. í quên bạn ơi mình ko có link down vnbbulti hix share cho mình cái link để mình test nhé thân
http://www.tinhte.vn/threads/375323-vnbbUtils-v1.2.2.1-–-Phan-mem-All-in-One-ho-tro-cac-BBers-(Made-in-VN)
Ngoài EScreen ra, còn rất nhiều chức năng khác nữa của Tool này. Thực sự quá hữu ích.
ok rùi mình sẽ test thử xem sao nhé sẽ comment sau giờ đi ngủ hehe chúc anh em tinhte ngủ ngon bye
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019