Bose QC 35ii, nhốt mình vào một cái phòng yên tĩnh trong một cái phòng ồn ào.
Bose QC 35ii, nhốt mình vào một cái phòng yên tĩnh trong một cái phòng ồn ào.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bose QC 35ii, nhốt mình vào một cái phòng yên tĩnh trong một cái phòng ồn ào.