Bruce Willis và nhà có 5 con vịt trời, thậm chí cháu cũng là vịt trời. Ông bị bệnh mà thấy khỏe quá
Bruce Willis và nhà có 5 con vịt trời, thậm chí cháu cũng là vịt trời. Ông bị bệnh mà thấy khỏe quá trời, quá đất. Đúng là Die Hard.:sweat_smile::joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bruce Willis và nhà có 5 con vịt trời, thậm chí cháu cũng là vịt trời. Ông bị bệnh mà thấy khỏe quá trời, quá đất. Đúng là Die Hard.😅😂
Dùng từ Vịt Trời, sao thấy thiếu tôn trọng quá bồ.
Nên sửa lại đi
@Saitohajime3185 Không cần căng thẳng, gọi vịt zời vui vẻ nhẹ nhàng
@cafeine Không sao, bình thường thôi. Mạng xh mà.😁
Bệnh cố duy trì tỉnh táo đc nhiêu hay nhiêu. Thích nhất đc cả 2 vợ và mấy con wan tâm
Cười mặt nồi
@Swings Onlyone Li dị rồi lấy tiếp
@Swings Onlyone Cưới vợ xong rồi hốt luôn em vợ.😂😁
Chỉ mất trí nhớ thôi thì phải, cái khác chắc vẫn ngon