Bữa đáng lẽ là tui post video chứ ko thích post hình mô!
Bữa đáng lẽ là tui post video chứ ko thích post hình mô! https://www.tiktok.com/@xianhix/video/7238210803403427078?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7220088693922760193 https://youtube.com/shorts/eaObF8tj_4s
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.