TTBC23
Bức ảnh mang tính thời sự vãi :)
Bức ảnh mang tính thời sự vãi :)
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bức ảnh mang tính thời sự vãi 😃
body vs v1,+ eo ót nhìn khá ổn, nhưng đáng giá nhất là cặp giò nhìn rất chất lượng.
Mới tan ca lại mắc mưa… haiz!
Giờ đang mưa luôn rồi, ko cần tới ngày mai
Kêu ca gì bạn, tay nhà báo không chụp thì em nó vẫn vậy