"Budget không quá 25 củ kiếm laptop cấu hình mạnh, màn hình OLED lại thêm độ bền cao chống va đập...
"Budget không quá 25 củ kiếm laptop cấu hình mạnh, màn hình OLED lại thêm độ bền cao chống va đập có hông?" :pushpin: Thử ASUS Vivobook 14X OLED 2023 xem: https://zentalk.vn/threads/asus-vivobook-14x-oled-2023-3-ly-do-minh-muon-tau-em-no-ve.6010/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.